Sandefjordslærerne beholder jobben

– Vi forstår lettelsen til lærerne, men vedtaket i Sandefjord reiser nye spørsmål, sier Steffen Handal.

Mandag kveld avgjorde administrasjonsutvalget i Sandefjord kommune at de to lærerne som har blitt truet med sparken får beholde jobben. 

Saken handler om at de to grunnskolelærerne ved Haukerød skole i Sandefjord, Joakim Bjerkely Volden og Marius Andersen, har nektet å rangere elevene på «under forventet, tilfredsstillende eller over forventet måloppnåelse». Rangeringen er en del av et skjema som Sandefjord kommune har pålagt lærerne i Sandefjord å bruke. 40 andre lærere nekter også å krysse av på skjemaet.

– Det er veldig bra at vi ikke blir oppsagt. Nå er vi i hvert fall trygge på at vi får beholde jobbene våre, sier den ene av de to lærerne, Marius Andersen, til Sandefjord Blad.

Hva vil Sandefjord?
Utdanningsforbundet har støttet Sandefjordslærerne i hele konflikten og mener det fortsatt er mye uavklart i saken.

- Sandefjord kommune sier på den ene siden at lærerne skal beholde jobben samtidig som de sier at lærerne må gjøre det de har nektet å gjøre, nemlig å gjennomføre rangeringen av elevene i barneskolen.  Det er vanskelig å forstå hva administrasjonsutvalget egentlig mener med dette vedtaket, sier nestleder i Utdanningsforbundet Steffen Handal.

Vedtaket i Administrasjonsutvalget i Sandefjord kommune:
1. Administrasjonsutvalget kan ikke akseptere at ansatte nekter å gjennomføre lovlig fattede vedtak.
2. Administrasjonsutvalget går ikke til oppsigelse av lærerne. Administrasjonsutvalget har tillit til at punkt 1 følges og med den forutsetningen avsluttes saken.

Trekk advarslene
Handal etterlyser større ydmykhet fra kommunen i denne saken.

- Sandefjord kommune må trekke tilbake advarslene som ble rettet mot de to lærerne. Så må kommunen akseptere at lærerne i Sandefjord kommune nettopp forholder seg til lovlige fattede vedtak når de reagerer på at kommunen vil presse dem til å benytte seg av skjemaet. Lærerne og skolen plikter selv etter loven å vurdere hva som er i elevens interesse. At kommunen mener «sitt» skjema er den beste måten å gjøre dette på, er underordnet, mener Handal.

Lytt til lærerne
Han lover at Utdanningsforbundet fortsatt vil bistå de to lærerne og følge saken nøye. 
-Vi mener politikerne og skoleadministrasjonen i Sandefjord bør lytte til disse to lærerne. I likhet med svært mange andre lærere i Sandefjord mener de at denne avkrysningen ikke er egnet til å understøtte elevenes læring og utvikling. Utdanningsforbundet mener at elevvurdering skal gjennomføres i samsvar med lov, forskrift og læreplan og at det er lærernes plikt å fortolke disse. Vi ønsker å utvikle gode vurderingsformer gjennom samarbeid, ikke trusler og krav om lydighet, sier Handal.

Omstridt avkrysning
Sandefjord kommune innførte avkrysningsmodellen som prøvemodell i skoleåret 2011/2012. Modellen har vært omstridt fra starten. 

– Dersom en kommune ønsker å systematisere vurderingsarbeidet, er det bare en farbar vei for å finne fram til gode felles løsninger og det er å utforme systemene i tett og respektfullt samarbeid med lærerne. Det er fortsatt mulig for Sandefjord å gå videre i en slik retning og vi har derfor invitert til videre dialog om vurderingsarbeidet, avslutter Handal.

12. februar skal vurderingssystemet evalueres av Skole- og barnehageutvalget i Sandefjord.

Over 5.000 personer har likt Facebookgruppa til Sandefjords-foreldrene. Gjør det du også:  Foreldre mot målstyring.