Rammeplan for barnehagen - innspill

Utdanningsforbundets innspill til revisjon av rammeplan for barnehagen.

Utdanningsforbundet har gitt innspill på rammeplangruppas første utkast til nye kapitler til Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.

Her kan du lese innspillene.