Prestasjonslønn gir ikke bedre kvalitet

Eva Grinde ønsker at lærere skal belønnes etter innsats. Det kan jeg støtte. Likevel er jeg mot prestasjonslønn, skriver Ragnhild Lied

Her finnner du Eva Grinde sitt opprinnelige innlegg(DN 07.01)

Det er i dag fullt mulig å lønne enkeltlærere differensiert. Men kommunene gjør det svært sjelden. Kan det henge sammen med at det ikke får noen konsekvenser dersom de velger den enklere og billigere løsningen – ukvalifisert arbeidskraft?

Lærernes lønn varierer med deres kompetanse og ansiennitet. Det har stor legitimitet hos profesjonen. Utdanningsforbundet har fremmet krav som vil premiere dem med høyest utdanning. Vi vil også ha faglige karriereveier som verdsetter selve yrkesutøvelsen.

NHO er jevnlig bekymret for høye offentlige lønninger. De ønsker ikke å heve lønnsnivået til lærere, noe som selvsagt ville rekruttert flere til yrket, men foreslår i stedet å ta fra de mange og gi til de få innenfor samme ramme.

Grinde viser ikke til forskning som kan underbygge at prestasjonslønn vil virke positivt. Forskningen på dette feltet gir da også større grunn til å hevde det motsatte. OECD hevder at det ikke er sammenheng mellom skolesystemer som benytter seg av prestasjonslønn for lærere og resultater på PISA.

Gode skoleledere kan vurdere sine læreres prestasjoner. Min motstand mot prestasjonslønn handler om at et slikt system har så store svakheter, uansett ledelse, at det vil virke direkte demotiverende. At det finnes i næringslivet er i seg selv ikke en god grunn til å innføre det i skolen. I hvert fall ikke hvis det ikke fungerer.

Innlegget sto på trykk i Dagens Næringsliv 11.01.2013