PBL: Fortsatt ytelsespensjon - en viktig seier for styrerne

I meklingen med PBL i årets tariffoppgjør ble den ytelsesbaserte tjenestepensjonsordningen videreført.

Publisert 27.10.2014 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Det er spesielt viktig for styrerne at ytelsespensjonen ble videreført. Jo høyere lønn man har, jo bedre pensjon vil en ytelsesordning gi sammenlignet med en innskuddspensjon.

I årets forhandlinger og etterfølgende mekling har spørsmål rundt pensjon vært det vanskeligste temaet.

Nestleder i Utdanningsforbundet, Terje Skyvulstad, er også forhandlingsleder for Utdanningsforbundet på PBL-området. Han er glad på styrernes vegne, og sier at:

- Beregninger viser at det var svært viktig for styrerne at ordningen med ytelsespensjon ble beholdt i dette tariffoppgjøret. For Utdanningsforbundet er det viktig å kjempe for at styrerne skal ha gode og ryddige vilkår – også når det gjelder pensjon.

Hvorfor ytelsespensjon er spesielt viktig for styrere?

Alderspensjonen består av en folketrygdpensjon og en tjenestepensjon. Folketrygden har en profil som gir personer med lav inntekt en høyere pensjon enn en person med høy inntekt, målt i prosent av inntekt.

Ytelsespensjonen er beregnet slik at den, sammen med en beregnet folketrygd, gir 66% av sluttlønn. Derfor må tjenestepensjonen dekke en større del av den samlete pensjonen for en person med høy inntekt sammenlignet med en med lavere inntekt.

Innskuddspensjonen beregnes ut fra din pensjonsbeholdning når du blir pensjonist og hvor mange år denne skal fordeles på. Pensjonsbeholdningen er summen av de innskuddene som er betalt inn og den løpende avkastningen midlene får. Ettersom pensjonen ikke er basert på sluttlønn, får den ikke en tilsvarende profil som ytelsespensjonen.

Bakgrunn:

Utdanningsforbundets medlemmer i private barnehager i PBL stemte i uravstemning ja til den foreslåtte løsningen i årets tarifforhandlinger. Av 6163 stemmeberettigete medlemmer stemte 1387 i uravstemningen. Det gir en stemmeprosent på 22,5 %. Av disse så har 1342 (96,8%) stemt ja og 45 (3,2%) stemt nei.

PBL (Private Barnehagers Landsforbund) representerer 1761 private barnehager med totalt 26.000 ansatte. Over 6000 av disse er medlem av Utdanningsforbundet. Det er sentralstyret i Utdanningsforbundet som etter uravstemning blant medlemmene bestemmer om man godtar en løsning.

Av PBLs medlemsbarnehager stemte 98,9 prosent ja gjennom PBLs uravstemning. Det var 48,2 prosent av medlemsbarnehagene som stemte i denne uravstemningen. Enigheten betyr at ny hoved- og hovedtariffavtale for PBL-området, med de endringer som ble avtalt mellom partene gjennom forhandlinger og mekling, er trådt i kraft, med virkning fra 1. mai 2014. Avtalen gjelder frem til 30. april 2016.

Se alt om årets tariffoppgjør her

Se mer om barnehage og tariffområdet PBL