Oslobarn har færrest barnehagelærere

Oslo har færrest utdannede pedagoger per barn av norske storbyer, viser KOSTRA-tall. 
– Dårlig lønn og utviklingsmuligheter har skylda, mener Utdanningsforbundet.

Publisert 28.07.2014 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

– Vi kan anta at det er to ting som gjør at vi ikke får tak i nok barnehagelærere: Lønns– og arbeidsvilkår og utviklingsmulighet i jobben, sier nestleder i Utdanningsforbundet Terje Skyvulstad til Dagsavisen.

Tall fra kommunenes og statens rapporteringssystem, KOSTRA, oppsummerer hvor mange utdannede pedagoger som finnes i utdanningssystemet per barn. Blant norske storbyer kommer Oslo aller dårligst ut, med bare en utdannet pedagog per 15,4 barn. Øverst på lista troner Trondheim med 10,9.

Dispensasjon

Grunnen til at Oslo kommer så lavt på statistikken er at svært mange som jobber i Oslos barnehager, er unntatt kravet om utdanning.

– Oslo har det høyeste tallet i landet på dispensasjon fra kravet om å være utdannet barnehagelærer. I 2013 jobbet 756 som barnehagelærere uten utdanning i Oslo. Det er et veldig høyt tall, og Oslo skiller seg klart ut, sier Skyvulstad. I dag krever lovverket at en tredjedel av ansatte i barnehagene skal ha rett utdanning, som vi mener er for slapt.

Starten på utdanningsløpet

– Barnehagen er starten på utdanningsløpet, og det er pedagogene i barnehagene som legger opp dette løpet. Vårt mål er at halvparten av de ansatte i barnehagene skal ha pedagogisk utdanning, sier Skyvulstad.

Heve lønn og status

Utdanningsforbundets nestleder sier at det viktigste er å heve lønn og status i yrket, og ha gode arbeidsvilkår. Det vil om ikke annet gi en god bedring i å øke antallet. Ungdommer må se at yrket er viktig, og yrket må bli verdsatt gjennom høyere lønn. Det er ingen tvil om at det er en flott utdanning og at mange trives i jobben.

Samarbeid om rekruttering

– Nå satser staten på å utdanne flere lærere, og vi er med på samarbeidet for å øke rekrutteringa. I skoleverket samarbeider vi hele tida, og vi har det vi kaller et «glødssamarbeid» som handler om barnehagene. Vi gjør det vi kan. Det viktigste handler om lønn og arbeidsvilkår, sier han.

Streik

Skyvulstad er usikker på om lærernes streik i kommunesektoren vil kunne påvirke hvordan folk ser på læreryrket. – Streiken er et rop om tillit. Lærerjobben er blitt til alt annet enn det den skal være. Både lærere og barnehagelærere opplever at de får økt antall arbeidsoppgaver uten at andre oppgaver blir borte, avslutter Skyvulstad.

Barnehagebarn per pedagog i storbyene 

Trondheim: 10,9
Bergen: 11,0
Kristiansand: 11,2
Fredrikstad: 11,3
Tromsø: 11,5
Drammen: 13,3
Sandnes: 15,1
Stavanger: 15,1
Bærum: 15,3
Oslo: 15,4
Gjennomsnitt: 13,2

 Les oppslaget i Dagsavisen  

Les mer - Utdanningsforbundet om: 

Trenger flere barnehagelærere
Bemanningsnorm for å sikre nok voksne
Derfor er barnehagelærere så viktige
Hver barnehage må ha en styrer
Lærertetthet
Ukvalifiserte lærere