Ny rammeplan for barnehagen utsettes

Publisert 17.02.2014 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Torbjørn Røe Isaksen begrunner utsettelsen med at regjeringen ønsker å se rammeplanarbeidet i sammenheng med en lovrevisjon. Målet er å heve barnehagekvaliteten i tråd med målsettingene som ble formulert i regjeringsplattformen.

Pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

Lovarbeidet må komme i gang
Utdanningsforbundet mener at den gjeldende rammeplanen er et godt styringsverktøy, så det er ingen hast med å revidere denne.

– Det som imidlertid er mer presserende, er å få på plass et godt lovverk som ivaretar likeverdig kvalitet i norske barnehager, sier leder i Utdanningsforbundet Ragnhild Lied, og understreker at hun forventer at det nå blir fortgang i arbeidet med barnehageloven.

Allerede i januar 2012 la et bredt sammensatt utvalg fram et juridisk gjennomarbeidet forslag til endringer av loven.

– I dette forslaget ligger viktige kvalitetsnormeringer for antallet barnehagelærere og en generell bemanningsnorm. Det er en skam at dette nærmest har ligget i kommodeskuffen i to år, understreker Lied bestemt.

Kompetanse- og bemanningsnorm er viktigst
Den forrige regjeringen varslet en innfasing av bemanningsnorm fra 2020.

– Det uforståelig hvorfor det skal ta så lang tid å innføre en helt nødvendig lovendring, som praktisk talt er ferdig formulert av et utvalg med juridisk og barnehagefaglig kompetanse, sier Utdanningsforbundets leder.

Siste stortingsmelding om barnehager dokumenterer at det er store forskjeller på kvaliteten i norske barnehager. Det er stor enighet om at personalets kompetanse og bemanningstetthet er de aller viktigste forholdene for kvalitet i barnehagen. Vi må gjøre noe med de store kvalitetsforskjellene vi tilbyr barna i barnehagen.

En annen viktig grunn for å innføre et sterkere lovverk er at vi må forplikte barnehageeiere på å satse på kvalitet. Vi har i dag et finansieringssystem som belønner kommunene dobbelt for å spare i egne barnehager – fordi innsparingene også fører til at de overfører mindre til de private barnehagene.

– Vi må sørge for at verken kommunale eller private barnehager kan skrubbe på kvaliteten for å spare penger, sier Lied.

Rammeplanprosessen videre
Det blir i disse dager lagt fram et utkast til revidert rammeplan for barnehagen, som er laget av en faggruppe nedsatt av Utdanningsdirektoratet. Planen var at dette utkastet skulle være utgangspunkt for direktoratets høringsforslag som var ventet i april – med påfølgende høringsrunde. Men det utkastet som nå legges ut, blir ikke knyttet til en høringsprosess. Utdanningsdirektoratets høringsprosess er forventet å komme i 2015. En ny rammeplan vil da kunne tre i kraft i 2016.