Norlandia prøver å ta fra oss forhandlingsretten på pensjon

Utdanningsforbundet forhandler med Norlandia-barnehagene om ny overenskomst (tariffavtale).

Publisert 14.11.2014 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

OPPDATERING (14.11.2014):

Norlandia prøver å ta fra oss forhandlingsretten på pensjon

Norlandia er ikke villig til å gå inn i forhandlingene om overenskomst (tariffavtale) siden organisasjonene krever at pensjon skal være en del av tariffavtalen og at dette skal være et forhandlingstema. Derfor måtte Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Delta be om bistand fra hovedorganisasjonene til de videre forhandlingene. Disse bistandsforhandlingene vil skje i slutten av denne måneden.

Norlandia-barnehagene planlegger nå, midt i forhandlingsprosessen, å informere sine ledere og ansatte om pensjonsordningen de vil tilby de ansatte i barnehagene. Norlandia vil etablere en innskuddsordning for de som er ansatt etter 1. mai i år. Ordningen er vesentlig dårligere enn den ytelsesordningen de fleste tidligere har hatt og som Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Delta krever for sine medlemmer. Selv om Norlandia er villig til å videreføre dagens pensjonsordning for dem som ble ansatt før 1. mai, vil heller ikke dette være sikret for framtiden hvis vi ikke har forhandlingsrett på pensjon.

Før forhandlingene er avsluttet vil det ikke være klart hvilken pensjonsordning medlemmene vil få. Med organisasjonenes krav om pensjon i forhandlingene, vil pensjon definitivt være et forhandlingstema.

Om forhandlingene

Krav 1 til B-dels overenskomst fra organisasjonene, ble etter avtale sendt til Norlandia fredag 7. november. I forhandlingene (11.11.2014) om B-dels overenskomst ble det ikke fremlagt noe tilbud fra Norlandia.

Utdanningsforbundet forhandler sammen med Fagforbundet og Delta om ny overenskomst. De fleste av barnehagene i Norlandia var tidligere omfattet av tariffavtalene i PBL. Men Norlandia meldte seg ut av PBL og inn i arbeidsgiverorganisasjonen Spekter ved årsskiftet. Derfor skal det nå forhandles om ny overenskomst.

Forhandlingene var satt opp tirsdag 11. og onsdag 12. november, med reservetid 24. og 25. november. Partene har frist for å søke bistand 25. november og frist for å være ferdig med bistandsforhandlinger 2. desember. Bistandsforhandlinger foregår med hjelp fra hovedorganisasjonene Unio og Spekter.

Avsluttende forhandlinger mellom Unio og Spekter er planlagt i uke 49.

Utdanningsforbundet har 215 medlemmer i 56 Norlandia-barnehager. Barnehagene ligger i de fem fylkene Oslo, Akershus, Hordaland, Nordland og Troms.

Se vårt krav her