Mange vil ta doktorgrad

Allerede har nesten 40 medlemmer i Utdanningsforbundet bedt om informasjon om den nye doktorgradsordningen til Forskningsrådet.

Forskningsrådet skal starte opp en ordning med Offentlig sektor–ph.d i løpet av 2014. Offentlige virksomheter kan søke støtte fra Forskningsrådet for at en ansatt kan gjennomføre en doktorgrad som er relevant for virksomhetens ansvarsområde.

- Dette er en ordning Utdanningsforbundet har arbeidet for i lang tid, og vi er svært fornøyd med at dette nå kommer på plass. Det vil styrke koblingen mellom profesjon og forskning til det beste for barn, unge og voksne i utdanning, sier Ragnhild Lied.

Da Forskningsrådet la ut informasjon om ordningen, fulgte Utdanningsforbundet opp på våre nettsider og inviterte medlemmer som var interessert i mer informasjon om ordningen til å ta kontakt med oss. I løpet av svært kort tid fikk vi nærmere 40 interessemeldinger fra barnehagelærere, lærere, rektorer og medlemmer i PP-tjenesten.

Dette understøttes av en undersøkelse blant egne medlemmer om bruken av forskning hvor ca 50 prosent av lærerne svarer at de ønsker å være med i forskningsprosjekt og i overkant av 20 prosent svarer at de ønsker det, eller holder på med doktorgrad. 

Fakta om ordningen

Ordningen med offentlig sektor- ph.d. er ny. Det betyr at de fleste offentlige virksomheter og våre medlemmer  ikke kjenner til ordningen. Vi har derfor utarbeidet et faktaark om Offentlig sektor–ph.d som sammenfatter det vi vet om ordningen så langt, erfaringer fra Sverige og noen råd for de som tenker å søke.
Last ned  faktaarket her

Utlysning våren 2014

Første utlysning for ordningen planlegges i løpet av første halvår 2014. Her finner dere informasjon om Forskningsrådets arbeid, og foreløpige retningslinjer for å søke en Offentlig sektor ph.d.