Læringsmål kan svekke læringen

Oslo-barnehagen trenger flere lærere – ikke læringsmål, sier Steffen Handal i Aftenposten.

Aftenposten Oslo skriver i dag om at Oslo-byrådet møter sterk kritikk for sine planer om å endre loven for å kunne måle barns ferdigheter i barnehagen.

– Det er en grunn til at loven i dag sperrer for å innføre læringsmål. Vi vet at barn lærer mer når ansatte med kompetanse legger til rette for læring uten slike mål. Forskning støtter oppunder at nettopp lek og læring på barnets premisser vil styrke den intellektuelle utviklingen, sier Utdanningsforbundets nestleder, Steffen Handal, til avisen.
 
Må heller skaffe kompetanse
Utdanningsforbundet mener at Oslo kommune bør parkere ideen om læringsmål, og heller gjøre en innsats for å skaffe flere barnehagelærere.

– Dette er en kommune som i årevis har manglet hundrevis av barnehagelærere. Hvis de faktisk er opptatt av barnas beste, så må de satse på kompetansen til de ansatte. Byrådet går her i feil retning og risikerer faktisk å svekke læringen til barna, sier Handal.
 
Trosser alle faglige råd
Det var et flertall i bystyret, bestående av Høyre, Venstre, KrF og Frp, som vedtok at byrådet skal jobbe for å endre loven slik at det blir mulig å innføre ferdighetsmål i barnehagen.
 
– Jeg tror vi nå går i bresjen for noe som kommer til å komme på et eller annet tidspunkt, sier barnehagebyråd Anniken Hauglie (H) til Aftenposten.

Det er imidlertid ingen pedagogiske fagmiljøer i Norge som støtter tanken om å innføre læringsmål eller ferdighetsmål i barnehagen. Byrådet trosser alle faglige råd.

Snevres inn
Høgskolelektor Kristin Danielsen Wolf sier til Aftenposten at hun ikke tror at kvaliteten blir bedre av at man innfører læringsmål, eller ferdighetsmål.

– Hvis fokuset kun blir på at barn skal lære, og at det skal være målbart, er det fare for at oppmerksomheten blir tatt bort fra andre viktige områder innen barnehagen, sier hun.

Wolf er også redd for at man kan miste en særegen kvalitet ved nordisk barnehagetradisjon, hvor omsorg, lek og læring sees i sammenheng.