Kvalitet i høyere utdanning mer enn floskler?

-Hva mener ministeren konkret når han vil ha mer kvalitet i høyere utdanning?

-Alle ønsker økt kvalitet innen høyere utdanning og forskning, men det vi er interessert i er hva kunnskapsministeren konkret legger i begrepet, sier Brit-Helen Russdal-Hamre i Utdanningsforbundet.

Forrige uke lanserte kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen regjeringens sju punkter for å heve kvaliteten innen høyere utdanning og forskning.

Utdanningsforbundet er spent på hva slags konkrete forslag som vil komme ut av dette arbeidet.

Trenger penger
-Regjeringen varsler at de skal nedsette en ekspertgruppe for å se på hvordan finansiering kan styrke kvaliteten på forskning og utdanning, men de har samtidig nettopp lagt ned en tilsvarende gruppe. Det er helt klart utfordringer med finansieringsformen, men i det store og hele trengs det rett og slett flere midler til hele sektoren, sier talsperson for høyere utdanning i Utdanningsforbundet Brit-Helen Russdal-Hamre.

Kan redusere antall institusjoner
Ett av de konkrete forslagene i sju-punktsplanen er å redusere antall institusjoner innen høyere utdanning.

-Vi er ikke fremmede for å endre antall institusjoner som tilbyr samme type lærerutdanning. Alle trenger ikke å tilby alt. Større konsentrasjon kan bety breiere og mer robuste fagmiljø, fastslår Russdal-Hamre.

Hun er også forsiktig optimistisk i forhold til at kunnskapsministeren signaliserer fokus på hvordan vitenskapelig ansatte skal ivaretas.

-Jeg ser fram til at det også kommer konkrete forslag til virkemidler for rekruttering. Det er jo ikke helt utenkelig at for eksempel lønn kan spille en rolle, sier Russdal-Hamre med glimt i øyet.