Fakta om pensjon i PBL-barnehager

Vi går inn i meklingen med PBL for å sikre en fortsatt trygg og god pensjon for våre medlemmer i PBL-barnehager.

Publisert 16.09.2014 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Oppdatert torsdag 18.09:
Melding fra Riksmekleren - Av tekniske årsaker er partene i meklinga blitt enige om å flytte plassfratredelse med ett døgn. Det vil si at en eventuell streik først starter tirsdag 23. september

Les mer: 600 barnehagelærere kan være i streik fra mandag

Pensjon var årsaken til bruddet i PBL-forhandlingene i vår. Partene møtes til mekling torsdag 18. september, og står langt fra hverandre når det gjelder pensjon.

Utdanningsforbundet er svært opptatt av å sikre våre medlemmer en god, trygg og forutsigbar alderspensjon som de får utbetalt så lenge de lever.

Den ordningen vi har i private barnehager tilknyttet PBL i dag, en ytelsesbasert alderspensjon, gir full trygghet. Ytelsespensjon sikrer våre medlemmer en alderspensjon som sammen med folketrygden vil gi 66 prosent av lønna når de blir pensjonister, dersom de har jobbet i barnehagen i 30 år. Denne typen ordning er god og sikker for våre medlemmer. Men den er noe usikker for arbeidsgiver, fordi barnehagene har ansvar for å betale inn en pensjonspremie som sikrer at våre medlemmer får den pensjonen de skal ha. Vi sier gjerne at det er arbeidsgiver som må bære risikoen.

PBL vil ha en innskuddspensjon. Det vil si at arbeidsgiver betaler en viss prosent av lønna til våre medlemmer i pensjonsinnskudd. Hva som blir den endelige pensjonen, er avhengig av hvor stort innskuddet er, hvor lenge våre medlemmer er med i ordningen og hvor stor avkastning det er på pensjonsinnskuddene. Videre kan en innskuddsordning bare betales ut et visst antall år. For arbeidsgiver er en slik pensjon rimelig og forutsigbar. Men for våre medlemmer vil den som regel gi en dårligere pensjon. Og uansett vil den være usikker for arbeidstaker. Det er altså våre medlemmer som må bære risikoen.

Utdanningsforbundet og de andre arbeidstakerorganisasjonene kan ikke godta at PBL vil flytte risikoen fra arbeidsgiver til arbeidstaker.

Vi krever videreføring av dagens pensjonsordning fordi:

  • Ytelsespensjon gir de ansatte en trygg og forutsigbar pensjon.
  • Ytelsespensjon gir våre medlemmer en langt bedre pensjon enn innskuddspensjon.
  • Ytelsespensjon varer livet ut – det gjør ikke innskuddspensjonen.

PBL sier:

  • "Endring i folketrygden gjør det nødvendig å endre pensjonen nå."

- Det er IKKE riktig. Pensjonsordningen kan justeres når banklovkommisjonen er ferdig med sitt arbeid

  • "PBL tilbyr kompensasjon til dem som kommer dårligere ut."

- Dette gir INGEN sikring av våre medlemmers framtidige pensjonsnivå. «Kompensasjonen» er tenkt som et beskjedent tillegg til lønnen som våre medlemmer kan spare eller kjøpe privat pensjonsforsikring for. Nyansatte får ingen kompensasjon.

  • "Barnehagene må få en forutsigbar kostnadsutvikling – samtidig som du skal få en forutsigbar pensjon."

- En fin tanke, men dessverre ikke mulig å få til. En innskuddspensjon kan aldri bli forutsigbar for arbeidstaker fordi denne bygge på usikre prognoser.

  • "Dagens pensjonsordning er ikke bærekraftig for barnehagene."

- Kommunene skal ta utgangspunkt i sine egne pensjonskostnader når de beregner tilskudd til de private barnehagene. I gjennomsnitt betaler kommunene 18 prosent av lønnskostnadene i pensjonsinnskudd, tilsvarende for PBL-barnehagene er 7 prosent. Barnehagene skal klare dette – med god margin.