Enighet med PBL - dagens pensjonsordning bevares

Utdanningsforbundet og PBL er enige om årets lønnsoppgjør. – Vi er svært fornøyd med at dagens pensjonsordning beholdes, sier forhandlingsleder Terje Skyvulstad.

Publisert 19.09.2014 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Løsningen kom på overtid, natt til lørdag, etter at partene hadde sittet sammen til mekling hos Riksmekleren siden torsdag. I tillegg til Utdanningsforbundet har også Fagforbundet og Delta vært omfattet av meklingen. Forbundene sto samlet i sine krav.

I tillegg til pensjon, var også lønn og arbeidstid viktige deler av forhandlingene. Forhandlingsleder på PBL-området for Utdanningsforbundet, Terje Skyvulstad, er glad man nå har kommet fram til en enighet.

- Det var svært viktig for våre medlemmer at dagens pensjonsavtale ble bevart. Det klarte vi, selv om vi hadde et vanskelig utgangspunkt. Avtalen sikrer våre medlemmer en fortsatt trygg og forutsigbar pensjon. Vi har også fått til et akseptabelt lønnstillegg, og vi har klart å bevare dagens arbeidstidsavtale, sier han.

Partene er enige om at dagens pensjonsordning bevares. Samtidig skal det settes ned et partssammensatt utvalg som skal se på hvilke muligheter som finnes for en fremtidig pensjonsordning. Pensjon vil dermed bli tema både i mellomoppgjøret og i hovedoppgjøret 2016.

Det jobbes fra regjeringshold med utredninger om framtidige pensjonsordninger.

- Derfor er det fornuftig at partene bruker tid og ser an dette arbeidet før eventuelle endringer gjøres, sier Skyvulstad videre.

Hovedtrekk i den nye avtalen

- Oppgjøret har en økonomisk ramme på 3,3 prosent, som er på linje med det som er gitt i de fleste andre lønnsoppgjørene.
- Det betyr at tilleggene for barnehagelærere og styrere ligger mellom 11.800 kroner og 16.800 kroner.
- Dagens ytelsesbaserte pensjonsordning beholdes
- Dagens arbeidstidsavtale fortsetter som før

Se meklerens møtebok, spørsmål og svar om ny avtale og ny lønnstabell under.

Vanskelig før mekling

Da partene ikke kom til enighet i forhandlingene tidligere i vår, måtte de be riksmekleren om hjelp gjennom mekling. Før partene møttes var det vanskeligste temaet pensjon. Men meklingen kom raskt i gang, og de ulike temaene ble jobbet med underveis.

Skyvulstad er glad man nå unngår en streik og at man med hjelp fra mekleren har kommet fram til et resultat.

- Selv med svært forskjellig utgangspunkt har det vært et godt klima i forhandlingene. Partene har hele tiden jobbet konstruktivt for å komme fram til løsninger. Det har vært viktig, og vi har nok en gang klart å komme til enighet med PBL og dermed unngått streik i de private barnehagene, sier han.

Fakta:

PBL (Private Barnehagers Landsforbund) representerer 1761 private barnehager med totalt 26 000 ansatte. Utdanningsforbundet har over 6000 barnehagelærere i tariffområdet PBL. Oppgjøret skal nå til uravstemning for Utdanningsforbundets medlemmer i tariffområdet PBL.

Se ny lønnstabell her
Se meklerens møtebok her
Se alt om lønnsoppgjøret her