Dårlig inneklima på flere skoler

Utdanningsforbundet krever forbedringer av inneklimaet i skolene etter at ny kartlegging viser forverring.

Inneklimaet og vedlikeholdet på skolene blir dårligere viser en ny undersøkelse.

-Dårlig inneklima skader barna og vi forventer nå en forbedring, sier Utdanningsforbundets Terje Skyvulstad.

230.000 skolebarn går på skoler som kan ha dårlig inneklima eller manglende vedlikehold viser en ny kartlegging av skolene i Norge gjort på oppdrag for Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet. Andelen skoler som er godkjente har gått ned fra 68 prosent for tre år siden til 66 prosent nå. Godkjenningen gis skolene som har godt inneklima, bra renhold og sanitære forhold og der skolene er godt vedlikeholdt. Last ned rapporten her

- Mange unge utvikler allergier og helseplager av det dårlige inneklimaet på skolene deres. Disse tallene viser at det har hjulpet lite med et nasjonalt fokus så lenge kommuner og fylkeskommuner ikke evner å følge opp, sier nestleder i Utdanningsforbundet Terje Skyvulstad. Han får støtte fra Kunnskapsdepartementet:

-Dette er tall som kommunene ikke kan slå seg til ro med. Et godt fysisk skolemiljø er avgjørende for elevenes trivsel og god læring i skolen. Jeg forventer at kommunene tar tak i problemstillingen og arbeider aktivt med tiltak framover for å snu denne trenden, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Dyrt å være fattig
Utdanningforbundets nestleder tror likevel ikke at det er av vond vilje at kommunene ikke prioriterer skolebyggene:
-Det å bruke for lite penger på vedlikehold er dyrt i lengden. Når kommunene velger å ikke bruke nok på dette er det fordi de har for dårlig økonomi. Deres økonomiske rammer må økes, fastslår han.
Kunnskapsministeren mener at mye allerede gjøres for å bedre elevenes skolemiljø:

- Fra nasjonalt hold bidrar vi allerede med veiledningstiltak og den statlige ordningen med rentefrie lån til offentlige bygg. Vi vil nå, sammen med Helse- og omsorgsdepartementet, vurdere anbefalingene fra Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet om hvordan resultatene fra kartleggingen kan følges opp. Tiltak som kan bli aktuelle å vurdere er bedre, mer tilpasset og oppdatert veiledning til kommunene, samt arbeid for å styrke tilsynet og tilrettelegge for bedre samarbeid mellom tilsynsmyndighetene. Det er grunn til bekymring når halvparten av skolene mangler en vedlikeholdsplan. For å forebygge forfall av skolemiljøet er det avgjørende at kommunene utarbeider og følger opp vedlikeholdsplaner, sier Røe Isaksen. 

-Fortsett å melde fra
Utdanningsforbundets tillitsvalgte og verneombud har hatt fokus på dårlig vedlikeholdte skoler over mange år og føler seg motløse når rapporterte mangler ikke utbedres.
-Jeg oppfordrer likevel våre folk til å fortsette å melde fra om dette. Det er også viktig at medlemmer og tillitsvalgte kjenner til avviksordningen og at arbeidstilsynet også kan kontaktes dersom ikke de vanlige fremgangsmåtene fører fram, avslutter Terje Skyvulstad.