Brudd i PBL-forhandlingene

Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Delta brøt i formiddag forhandlingene i PBL. – Vi står milevis unna hverandre i pensjonssaken, sier forhandlingsleder Terje Skyvulstad.

Publisert 17.06.2014 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Tidlig tirsdag morgen møttes de tre arbeidstakerorganisasjonene PBL for å fortsette forhandlingene. De ble ikke langvarige.

– Vi står milevis unna hverandre i pensjonssaken, sier forhandlingsleder, og Utdanningsforbundets nestleder, Terje Skyvulstad.

- Villedende 

Utdanningsforbundet krever, sammen med Fagforbundet og Delta, at ytelsespensjonsordningen fortsetter. PBL krever en ny, innskuddsbasert pensjon.

- De hevder at dette vil gi de ansatte bedre eller minst like god pensjon som ytelsespensjon, men det er i beste fall villedende. PBL gir et uriktig bilde av hva utfallet av en ny pensjon vil bli, og deres avkastningsberegninger er veldig optimistiske, sier nestleder i Utdanningsforbundet, Terje Skyvulstad.

PBL har i brevs form, og på sine nettsider, gjort forskjellige beregninger hva de ansatte vil få i ny pensjon om de går over til en innskuddsbasert løsning. Problemet er at det er forutsatt en avkastning på 7,3 prosent fram til 43 år, og deretter en gradvis nedtrapping mot 6 % avkastning.

Dette er en svært høy avkastning, og langt mer enn det den offisielle banklovkommisjonen går ut fra, som er 5,3 prosent. Dette gir svært stor utslag når det gjelder hva du sitter igjen med som pensjonist.

Flytter risikoen over på arbeidstaker

Hovedproblemet med en innskuddsordning er også at risikoen for hvor mye du får utbetalt i pensjon går fra arbeidsgiver og over til arbeidstaker, noe PBL også innrømmer på sine nettsider.

«I (en) slik ordning flyttes risikoen fra arbeidsgiver til arbeidstaker.», skriver de på sine nettsider.  PBL understreker samtidig at de ønsker å gi sine ansatte en god pensjon. «Våre medlemmer skal fortsatt tilby sine ansatte konkurransedyktige betingelser, også når det gjelder pensjon.», skriver de videre.

- Vi ønsker at våre medlemmer skal ha en trygg og forutsigbar pensjon. Det får de ikke med innskuddsbasert pensjon. Det får de med ytelsespensjon, minner Skyvulstad om.

- Meget uryddig

At PBL har sendt ut brev om pensjon til alle sine medlemmer like i forkant av forhandlingene opprører også Skyvulstad.

- Utdanningsforbundet, Fagforbundet, Delta og PBL har vært enige om at endringer i pensjonsordningen først skal diskuteres når det pågående lovarbeidet om private tjenestepensjoner er avsluttet. Banklovkommisjonen arbeider nå med forslag til tilpasning av ytelsespensjonene til ny folketrygd. At de går ut på en slik måte, og sender alle ansatte et brev som gir inntrykk av en innskuddspensjon nærmest gir gull og grønne skoger, er meget uryddig, mener Skyvulstad.

- Våre beregninger viser også at pensjonstapet ved å gå over i en innskuddsordning kan bli dramatisk. En 40-årig barnehagelærer med ytelsespensjon får om lag 66 prosent av sluttlønn i samlet pensjon. Går hun/han over til innskuddspensjon nå ender hun/han med en pensjon på 57,6 prosent i pensjon av sluttlønnen.  For en styrer vil forskjellene bli enda mer dramatisk, fortsetter Skyvulstad.

Rapport: «Samlet tjenestepensjon blir vesentlig lavere»

I en rapport Actecan har gjort for Utdanningsforbundet viser beregninger «at samlet tjenestepensjon blir vesentlig lavere ved overgang fra ytelse- til innskuddspensjonsordning både der overgangen skjer ved 30, 40 og 55 år. Beregningene er basert på «typiske» karriereutviklinger for ansatte i sektoren. Det er foretatt beregninger både på eksempelpersoner definert av Utdanningsforbundet og på eksempelpersoner som er omtalt i en artikkel om pensjon på PBLs hjemmesider.»

- Derfor var det nødvendig for oss å bryte forhandlingene. En sikker pensjon for våre medlemmer er noe vi ikke er villige til å gamble med, sier Skyvulstad.

Skyvulstad er også klar på at det ikke er å gamble med barnehagenes økonomi at man fortsetter med nåværende ytelsespensjon.

- Dagens pensjonsordninger er mye billigere enn kommunenes pensjonsordninger. Ytelsespensjon er noe alle private barnehager skal ha råd til gjennom dagens finansieringsordning, understreker Skyvulstad.

En mekling vil sannsynligvis starte etter sommerferien, men det er opp til mekleren å fastsette dato for meklingen.

Les også Spørsmål og svar om bruddet