Beholdt tid til ledelse i barnehagen

Resultatet er klart: Arbeidstidsavtalen vil fortsatt sikre styrerne tid til ledelse.

Da Utdanningsforbundet var i forhandlinger med KS om arbeidstid i barnehagen ville KS stryke alle punktene som sikrer tid til lederoppgaver. Utdanningsforbundet fryktet en nedprioritering av ledelse i barnehagene.

– KS vant ikke fram, og det er en viktig seier, sier leder i Utdanningsforbundet, Ragnhild Lied.

Avtalen prolongeres
Etter at Utdanningsforbundet brøt forhandlingene med KS høsten 2013, endte saken med behandling i en nemnd, og nemnda kom med sin kjennelse 9. januar. Da ble det klart at arbeidstidsavtalen (særavtale SFS2201) skal prolongeres, altså videreføres, ut 2015.

I avtalen står det at styrere i barnehager med flere enn 42 barn skal bruke hele stillingen til lederoppgaver. Der det er færre enn 42 barn skal minst 35 prosent av styrerstillingen brukes på lederoppgaver.

Fryktet kutt
Om KS hadde fått presset igjennom sitt krav, ville det blitt opp til hver enkelt kommune å bestemme hvor mye tid styreren får bruke på lederoppgaver.

– Faren er stor for at kommuner med dårlig råd ville ha kuttet i tiden til ledelse for å spare penger, og det ville gått utover tilbudet til barna, sier Lied.

Barnehagene gikk over fra å få øremerkede midler til å være rammefinansiert i januar 2011. Det ser ut til at det har gitt barnehagene dårligere økonomi. Det er gjort en studie så langt, og den antyder at bemanningen er blitt dårligere og at barn med spesielle behov får et dårligere tilbud.