- Gambler med hverdagen til barna og foreldrene

Konkurranseutsetting av kommunale barnehager i Oslo svekker kvaliteten og går utover barn og foreldre.

Oslo kommune har vedtatt at driften av syv kommunale barnehager skal konkurranseutsettes. Senere skal ytterligere ti barnehager selges. Prøveprosjektet som skal igangsettes er en del av budsjettforliket de borgerlige partiene i Oslo inngikk i 2012.

Grunnbemanningen som sier at det skal være én voksen per tre barn under tre år og én voksen per seks barn over tre år, gjelder for kommunale barnehager. Dette bortfaller dersom barnehagene konkurranseutsettes. Det er uro i fagmiljøene i barnehagene det gjelder, og mange søker seg nå bort.

- Man gambler her med hverdagen til barna og foreldrene. Bemanningsnormen er det som gir grunnlag for å skape kvalitet i barnehagen. Uten nok voksne til stede er det vanskelig å ha tid nok til det enkelte barnet, sier nestleder Terje Skyvulstad i Utdanningsforbundet.  

Samtidig mister de ansatte pensjonsrettighetene i Oslo pensjonsforsikring og muligheten til å opptjene Afp m.m. Barnehagene som konkurranseutsettes vil i tillegg få mindre tilskudd enn andre barnehager.

Vil se på dagens finansieringsordning
I Oslo er det stor mangel på barnehagelærere, og Skyvulstad mener konkurranseutsettingen gjør det motsatte av å legge forholdene til rette for attraktive arbeidsplasser. Han mener også at det er grunn til å se på finansieringsmodellen som gjelder for barnehager i dag.

– Det kan ikke være sånn at det skal være lønnsomt for en kommune å svekke kvaliteten på tjenestene de tilbyr innbyggerne, sier han.

Skyvulstad understreker at dette ikke er et angrep på private barnehager.

- I barnehager som er private og der folk har valgt å jobbe, har man pensjonsopptjening. Vi er ikke negative til private barnehager, men til det som skjer når barnehager konkurranseutsettes og selges, sier han.

Sinte foreldre mobiliserer
Guro Reyes Simonsen har to barn i Asperud barnehage i bydel Søndre Nordstrand. Hun sier til Aftenposten 05.02 at: 

- Jeg ligger våken om kvelden og tenker «hva med ungene mine?» Skal de være sånne forsøksdyr for å se om man kan spare noen penger? Jeg blir så utrolig sint. 

Se hele saken her

Fakkeltog
Det er stort engasjement blant foreldrene som er bekymret for at ansatte søker seg bort og at det vil gå utover barna. 05.02 ble det arrangeret stort fakkeltog i forkant av møtet i bystyret i Oslo.
 
Se løpeseddel her 

Foreldrene håper å få stanset anbudsprosessen. Byråd Anniken Hauglie (H) har hatt møte med foreldrerepresentantene for de syv barnehagene og utsetter nå anbudsfristen til 27. februar slik at foreldrene kan få komme med skriftlige innspill innen 14. februar.

Ap, SV, Rødt og Miljøpartiet De Grønne fremmet 05.02 et forslag om at anbudsprosessen skal legges bort. Det var Frp som fremmet det opprinnelige forslaget om å konkurranseutsette og selge kommunale barnehager. Høyre, Venstre og KrF støttet forslaget.    

De syv barnehagene det i første omgang gjelder er Frydenlund, Smedbakken og Ospa (Alna bydel), Bjørnåsen og Asperud (Søndre Nordstrand bydel) og Rønningen og Grindbakken (Vestre Aker bydel).