Utfordret lærerstudenter

Nestleder Steffen Handal møtte lærerstudenter ved Høgskolen i Oslo og Akershus for å fortelle om lærerprofesjonens etiske plattform.

Rundt 30 lærerstudenter fra tredje studieår hadde møtt opp for å høre nestleder Steffen Handal i Utdanningsforbundet fortelle om lærerprofesjonens etiske plattform på Høgskolen i Oslo og Akershus denne uka.

Her finner du plattformen.

Refleksjon

Plattformen ble vedtatt av forbundet i høst, og er også vedtatt av Skolenes Landsforbund. Handal innledet med å snakke om det relasjonelle utgangspunktet når det gjelder læring.

– Vi kan ikke kommandere fram læring hos den andre. De store øyeblikkene skjer i eleven. Derfor må vi stimulere til å treffe disse små øyeblikkene hos den andre. Det er dette som er å være lærer, sa Handal.

Han mener dette alvoret i oppdraget en har som lærer er grunnen til at Utdanningsforbundet har engasjert seg så sterkt i arbeidet med etikk.

– Vi ville lage en plattform som lærere kan lene seg på når hverdagen tar dem. Dere er ikke alene, dere er en del av et kollegium. Dere må dyrke kritikken av dere selv og reflektere over deres handlinger sammen med andre. Snakk med hverandre! Dette er å være profesjonell, vektla nestlederen.

Han oppfordret lærerstudentene til å sørge for å ha en arena for refleksjon når de begynner å jobbe i skolen.

Premissleverandør

Handal spurte studentene hva de forbinder med Utdanningsforbundet. Streik, Bladet Utdanning og klaging var svaret han fikk.

– Svarene er ikke overraskende, men det er ganske urettferdig fordi vi gjør så mye mer enn det. Men lærerstanden har ofte gjort seg selv til en brikke i stedet for å være en aktør. Når vi nå jobber med profesjonsetikk er dette fordi vi vil være med og ta ansvar og være en premissleverandør i barnehage og skole. Dette krever en kulturendring, og her har dere sjansen til å være agenter for dette, utfordret Handal.

Studentene hadde mange spørsmål til Handal etter innledningen. De lurte blant annet på hva som står i plattformen om det kollegiale fellesskapet, hvordan plattformen skal implementeres og om plattformen, som har barnet i søkelyset, kan bidra til at det blir lettere å si opp lærere som ikke egner seg for jobben.