Utdanningsforbundets klimapris utdelt

To verdige vinnere mottok i dag Utdanningsforbundets klimapris.

Klukhagan barnehage på Hamar og Dahlske videregående skole i Grimstad mottok i dag Utdanningsforbundets klimapris. Prisen deles ut til en barnehage, grunnskole, videregående skole eller lærerutdanningsinstitusjon som har involvert og engasjert barn, unge eller studenter i arbeidet med å tilegne seg kunnskap om klimautfordringene og klimaløsningene.

- Vårt mål er at norsk utdanning i enda større grad skal engasjere barn og unge i klimaspørsmål, og gi økt kunnskap om både klimaproblemer og klimaløsninger. Vi er stolte av å dele ut prisen til to vinnere som går foran og gjør noe ekstra for miljøet. Vi håper prisen kan være med på å inspirere andre til å sette klimaet på dagsorden, sier Utdanningsforbundets Steffen Handal.

Han har sittet i juryen sammen med Audun Randen Johnson fra Naturvernforbundet og Tom Anders Stenbro fra Tryg. De to vinnerne tok imot diplom, blomster og en sjekk på 50 000 kroner, på et seminar om bærekraftig utvikling, i Lærernes hus i Oslo, tirsdag. Dette er andre året prisen deles ut.

- Dette er virkelig gledelig. Skolen vår har systematisk arbeidet med klimaspørsmål de siste åra. Entusiastiske lærere har i samarbeid med eksterne aktører utviklet spennende undervisningsopplegg, som kjøres slik at alle elevene nås i løpet av den tiden de går på skolen. Klimaprisen 2013 gir oss inspirasjon til å utvikle konseptet videre, sier rektor ved Dahlske videregående skole, Bernt Skutlaberg.

Skolen arrangerer blant annet et årlig klimaseminar, hvor forskere og klimalobbyister besøker skolen. Elevene har også en fornybardag med foredrag om klima og energi, og de har en dag i fjæra, hvor de ser på det biologiske mangfold i samarbeid med Havforskningsinstituttet.

Klukhagan barnehage har også implementert mange miljøtiltak i hverdagen. Barnehagen har drivhus og gartneri, og alle barna bytter på å være miljøagenter og sørger for å spare strøm. I tillegg har barnehagens søppelsorteringsinnsats redusert avfallet med utrolige 1 tonn i året.

- Vi er kjempeglade for å få denne prisen. Helt siden oppstart i 2008 har vi hatt fokus på det grønne. Vi ville være en barnehage som var mye ute i all slags vær og som lærte seg gode holdninger til det å ta vare på miljøet rundt oss. Dette har blitt en del av alt vi gjør – vi tenker miljø og gjenbruk og bevisstgjør hverandre, slik at vi stadig blir bedre. Det at barna er så delaktige allerede fra første dag i barnehagen, er med på å gi dem viktig kunnskap – kunnskap som sitter i ryggraden på alle barna i barnehagen. Denne prisen er en kjempeinspirasjon til å jobbe videre, sier styrer i Klukhagan barnehage, Mette H. Fjørtoft.