Studentene vil ha mer etikk

Pedagogstudentene vil ha lærerprofesjonens etiske plattform inn i lærerutdanningene.

Pedagogstudentenes landsmøte har vedtatt at implementeringen av lærerprofesjonens etiske plattform blir et av innsatsområdene i år.

– Lærerstudentene manglet verktøy for etisk refleksjon. Nå har de fått et, mener avtroppende PS-leder Jan Ola Ellingvåg.

Praksis

At lærerstudenter og andre som jobber med mennesker skal lære om etikk, er ikke noe nytt. Det er en del av jobben. Men hvordan jobbe med det i praksis?

I lov om universiteter og høgskoler § 54a er formålet med lærerutdanning uttrykt slik:
«[...] Utdanningen skal fremme studentenes personlige utvikling og yrkesetiske holdning, utvikle evne til refleksjon, vekke interesse for faglig og pedagogisk utviklingsarbeid som er relevant for arbeid i skole og barnehage, og gi forståelse for sammenhengen mellom læreryrket og opplæringssystemets funksjon i samfunnet.»

Til nå har studentene savnet gode verktøy til etisk refleksjon.

– Arbeidet med å lage en etisk plattform har vært viktig. Den er et godt verktøy vi kan bruke til etisk refleksjon i undervisningen og i praksis, mener Ellingvåg.

Han tror det er viktig at studentene blir gjort kjent med plattformen gjennom undervisninga, men også at lærerne og lederne de møter i skoler og barnehager i praksis og jobb er kjent med den.

Skolering

Derfor blir det avgjørende med skolering av tillitsvalgte både i Utdanningsforbundet og i Pedagogstudentene for å få til en god og bred implementering av plattformen, tror Ellingvåg. Dessuten handler det om øvelse.

– Studentene må få etiske utfordringer å bryne seg på før de kommer ut i arbeid. Desto mer vi snakker om etikk og øver på å snakke om etikk, jo flinkere blir vi, sier Ellingvåg.

God respons

Pedagogstudentene presenterte plattformen for sine medlemmer på landsmøtet sitt i fjor- allerede før plattformen var vedtatt. Dette var for at studentene skulle få være med og bidra til innholdet. De fikk god respons fra studentene allerede da.

– Fordi plattformen er hele lærerprofesjonens tror jeg den i seg selv kan være med på å bygge lærerkollegiet og fellesskapet, sier Ellingvåg.

Han har selv forslag til etiske utfordringer å ta opp i lærerkollegiet eller i kollokviegruppen:

– Sosiale medier er en viktig del av hverdagen vår, men kan også innebære etiske utfordringer:

  • Skal vi som er lærere i barnehage og skole oppføre oss annerledes i sosiale medier enn andre?
  • Er det ok å være venner med elevene på Facebook?
  • Hva slags bilder er passende å legge ut i sosiale medier?
  • Hva er det greit å skrive i sosiale medier? Kan vi skrive at vi er trøtt og lei av jobben eller praksisen vår, for eksempel?

– Ingen av disse spørsmålene har et rett eller galt svar, men det er viktig å være bevisst på disse problemstillingene, sier Ellingvåg.