Snakket inn igjen fire lærerstillinger

Leif Tangen, hovedtillitsvalgt for Utdanningsforbundet i Svelvik, får skryt i lokalavisa.

Det er Drammens Tidende som melder om Tangens prestasjon i formannskapsmøtet i Svelvik kommune i går kveld. Der gikk flertallet inn for å kutte fire lærerstillinger - men endret vedtaket til fire årsverk i skolen på grunn av Tangens "talegaver og saklige argumentasjon".

Leif Tangen påpekte at Svelvik har søkt om statlige midler til tre lærerstillinger i år, fordi kommunen har en såpass svak lærerdekning, skriver lokalavisa. - Da blir det uforståelig å kutte fire lærerårsverk samtidig som vi søker om tre, sa han. Tangen var heller ikke informert om kuttforslaget før han kom på møtet.

Han sammenlignet spareprosessen med hagleskyting. - Det virker som om den som blir truffet, blir spart bort og vekk. Sånt er vi ikke med på, tordnet Tangen ifølge DT.

Bra jobbet, Leif Tangen!

PS! Dette melder Leif på Facebook etter at vi la ut saken der: - Takk & takk, men dette er bare begynnelsen. Her er det mye å kjempe for i tida som kommer!