Satser på veiledning

Barnehagelærer gjør kunst og håndverk med et barn i barnehagen.
Hvordan handler vi som voksne når vi er sammen med barna? Dette vil styrer og medarbeidere i Solheim barnehage i Gran finne ut av. Ill.foto: Tom-Egil Jensen

Solheim barnehage satser på veiledning med etisk refleksjon for den enkelte medarbeider, forteller styrer Torill Myhrstuen.

Publisert 26.09.2013 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Hvordan handler vi som voksne når vi er sammen med barna? Dette vil styrer og medarbeidere i Solheim barnehage i Gran finne ut av. Barnehagen er en av fire piloter i Oppland som skal jobbe spesielt med profesjonsetikk.

- Vårt mål for høsten er at vi skal ta i bruk refleksjon på avdelingsmøter, personalmøter og pedagogmøter, samt i veiledning en til en, forteller styrer Torill Myhrstuen.

- For å kunne nå våre mål om å få etikken under huden, er vi avhengige av å ha hele personalgruppa med. Vi ønsker å knytte lek, barns trivsel og profesjonsetikk sammen, slik at vi jobber med dette parallelt. Disse områdene handler mye om de samme problemstillingene, og vi ser at de voksne er viktige aktører, fortsetter Myhrstuen.

Barnehagen som har fem avdelinger, 92 barn og 31 ansatte, hvorav ni er barnehagelærere.

Veileder på plass

Før sommeren jobbet personalet sammen for å gjøre seg kjent med lærerprofesjonens etiske plattform. I personalmøtene vil de i høst sette sammen grupper på tvers av avdelinger der de skal reflektere over erfaringer knyttet til lek. Personalet har hatt idemyldring om etiske dilemmaer. I avdelingsmøtene skal en halvtime på annethvert møte brukes til etisk refleksjon. I pedagogmøtene skal barnehagelærerne også bruke tid til etisk refleksjon.

- Det mest spennende blir veiledning en til en. Vi har knyttet til oss en veileder som skal observere de ansatte i situasjoner med barna og deretter reflektere sammen med dem etterpå. Vi er ikke vant til å bli observert, så det til ta tid å venne seg til. Men jeg tror vi kommer til å få mye igjen for det, sier Myhrstuen. Hun har tatt av grunnbemanningen for å bruke en av barnehagelærerne som veileder i 20 prosent stilling. Veilederen har også hatt veiledningsgrupper med assistentene i barnehagen.

Under huden

Det langsiktige målet er å få etikk under huden og bli bevisste på å ta opp etiske temaer.

- Vi håper med dette at vi kan øke barnas trivsel og bli enda mere bevisste og reflekterte voksne i møte med barn, foreldre og personale i Solheim barnehage, sier Myhrstuen.

Arbeidsplasstillitsvalgt Lene Bakke er positiv til arbeidet med etikk.

- Vi ansatte er positive til dette. Vi synes nok at en til en veiledning kan være litt skummelt, men synes det er lærerikt. Det er jo en fin måte å få veiledning på, og vi er enige om at arbeidet er nyttig. Målet er å bli mer bevisst på våre handlinger, sier Bakke.

I idemyldringen kom det opp mange temaer som kan være utgangspunkt for en etisk diskusjon, for eksempel:

  • Hva du tolererer overfor den «rampete» gutten og den «snille» jenta?
  • Rope «innestemme» til guttas ville lek
  • Unger som ikke vil ha med andre i lek
  • «Du er ikke bestevennen min»
  • Når er det greit å «stenge ute/tvinge inn» barn i lek?
  • Hvor går grensen for når man skal bryte inn i lek, og hva de kaller «slosslek»?
  • Noe kan man godta at noen leker/gjør, men andre ikke. Gutter versus jenter.