Røe Isaksen fikk etikkplattformen

Kunnskapsministeren fikk Lærerprofesjonens etiske plattform i glass og ramme av leder Ragnhild Lied på Utdanningspolitisk konferanse 2014.

Den utdanningspolitiske konferansen ble arrangert av Utdanningsforbundet i Lærernes hus i Oslo, og kunnskapsministeren var en av de inviterte. Tema på konferansen var kvalitet og profesjonalitet. Svært mange aktører er på banen for å definere hva som gir den gode barnehagen eller skolen. Utdanningsforbundet ønsket derfor å løfte frem ulike perspektiver og stemmer knyttet til kvaliteten på utdanningen i Norge, Norden og internasjonalt.

– Læreren er løsningen
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen var blitt utfordret til å snakke om kvalitet i skole og barnehage. Han var opptatt av at for å øke kvaliteten i barnehagen og kunnskapen i skolen, starter og slutter løsningen med læreren.

– Den faglige og pedagogisk gode læreren er byggesteinen for norsk skole og barnehage. Målet er også ha å sterke lag på skolene og i barnehagene. Vi må bygge sterke profesjonsfellesskap med selvsikre nok lærere som tør å gi hverandre ris og ros, sa han. Ministeren sa også at sterke profesjonsfellesskap er den viktigste garantien mot at politikerne blander seg for mye, mot at man skal få en overdreven måle- eller teste-tankegang.

– Eg er veldig glad for at du understreker profesjonsfellesskapet så sterkt, sa leder i Utdanningsforbundet, Ragnhild Lied, før hun overleverte Lærerprofesjonens etiske plattform til kunnskapsministeren.

Må vedlikeholdes
Lied åpnet konferansen tidligere på dagen med innledningen La lærerne være lærere; Om Utdanningsforbundets arbeid med profesjonsetikk og kvalitet.

– Det tek aldri slutt. Profesjonaliteten kan faktisk ikkje erobrast ein gong for alle. Den må vedlikehaldas dagleg, gjennom heile karrieren. Elles glipp den. Det er dette som skal leiast. Profesjonsutøvarar som sjølv må ta eit sentralt ansvar for si eiga profesjonsutøving og profesjonsutvikling. Utfordrande, ja. Men det førar fram til det vi er ute etter; høg kvalitet i utdanninga, sa Lied.