Revidert budsjett 2013: Er nok lærere viktig?

Utdanningsforbundet konstaterer at det ikke er nye satsinger for barnehage eller skole verken i revidert budsjett eller Kommuneøkonomiproposisjonen.

– Det er påfallende at regjeringen ser på utdanningssektoren og helse- og sosialsektoren så forskjellig når det gjelder sammenhengen mellom antall ansatte og kvaliteten på tjenestene, sier nestleder i Utdanningsforbundet Steffen Handal.

Ingen endringer eller satsinger

I dag, tirsdag, ble Kommuneøkonomiproposisjonen for 2014 og revidert budsjett lagt fram. Handal konstaterer at det ikke er nye satsinger eller endringer i revidert budsjett for Kunnskapsdepartementet. De fleste endringene dreier seg om omdisponeringer.

Revidert nasjonalbudsjett for 2013
Kommuneøkonomiproposisjonen 2014

– Mens det for helse- og sosialsektoren fastsettes måltall om økning i antall ansatte for å bedre kvaliteten på tjenestene, ser det ikke ut til at regjeringen mener det sammen om utdanningssektoren, sier Handal. Og han fastslår: – Vi som har erfaring som lærere, vet at det er en sammenheng mellom tilbudet barn og unge får og ressurssituasjonen barnehage og skole.

Flere ufaglærte under de rødgrønne

I utdanningssektoren har vi under den rødgrønne regjeringen sett en økende andel ansatte uten godkjent utdanning. Det er blitt en lavere innsats av faglærte per barn i barnehagen og færre kvalifiserte lærere per årstime i den ordinære undervisningen i skolen.

– Dersom læreren er viktigst for barn og elevers læring, hvorfor er ikke regjeringen villig til å lage et regelverk som sikre alle barnehager og skoler et antall faglærte lærere i et rimelig forhold til antall barn og elever, spør Handal.

Foreldre må utfordre politikerne

Handal oppfordrer derfor alle foreldre og foresatte om å stille det spørsmålet til politikerne når vi nå går inn i valgkampen.

Kommuneøkonomiproposisjonen for 2014 gir ingen signaler om at regjeringen har tenkt å endre politikken på dette området.

–Vi frykter at det betyr at andelen tilsatte uten godkjent utdanning i barnehage og skole vil fortsette å stige. Det vil på kort sikt redusere kvaliteten på tilbudet og på lang sikt gjøre læreryrket mindre attraktivt, sier nestleder i Utdanningsforbundet Steffen Handal.

Om revidert budsjett og Kommuneøkonomiproposisjonen på unio.no