Nå er strategiplanen her

Delegater lytter til taler på landsmøtet til Utdanningsforbundet 2012.
Landsmøtet 2012 vedtok at det skulle utarbeides en strategiplan for Utdanningsforbundets arbeid med profesjonsetikk.Nå er den her. Foto: Tom-Egil Jensen

Planen gir en oversikt over arbeidet med profesjonsetikk som ligger til hvert organisasjonsledd i Utdanningsforbundet. Start nå!

Publisert 15.08.2013 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Landsmøtet 2012 vedtok at det skulle utarbeides en strategiplan for Utdanningsforbundets arbeid med profesjonsetikk. Sentralstyret la fram planen i juni i år. Den er utarbeidet for at alle nivåer i organisasjonen aktivt og målrettet skal ta del i fellesskapet med å løfte fram etikken.

Last ned strategiplanen her

Våre områder

  • Nummer 1
  • Nummer 2
  • Nummer 3

Strategiplanen er bygget opp med fem prioriterte satsingsområder:
1) Lærerutdanningene
2) Ledere
3) Erfaringsdeling og kunnskapsutvikling
4) Samarbeid
5) Profesjonsetikk og politikkutvikling

De prioriterte satsingsområdene følges opp med konkrete tiltak som skal gjennomføres av sentralleddet, fylkeslag eller lokallag. Det er avgjørende at alle nivåer samhandler.

Alle fylkeslag og lokallag skal med utgangspunkt i denne strategiske planen utarbeide en egen handlingsplan for at arbeidet med profesjonsetikk skal nå ut til arbeidsplassene. Planen skal styrebehandles innen utgangen av 2013.

Ved eventuelle spørsmål, kontakt fagansvarlig i sekretariatet, Marianne Løkholm Lewin i avdeling for profesjonspolitikk, e-post: marianne.lokholm.lewin@utdanningsforbundet.no