Hvordan jobbe med profesjonsetikk?

Lærer på ungdomsskolen underviser en klasse. En elev har hånden i været.
Er det opplagte etiske utfordringer du eller barnehagen eller skolen står oppe i akkurat nå? Etterspør i så fall en mulighet til å få diskutert utfordringene i kollegiet. Foto:Katrine Lunke

Sliter dere med å komme i gang eller leter dere etter gode metoder for å jobbe med profesjonsetikk? Vi har samlet 10 gode forslag til tiltak.

Publisert 28.08.2013 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Arbeidet med profesjonsetikk og lærerprofesjonens etiske plattform har kommet godt i gang noen steder- og andre steder ikke i det hele tatt. Mange lurer på hvor de skal starte.

Ny brosjyre

Utdanningsforbundet sentralt har i tråd med landsmøtevedtaket fra 2012 nå utarbeidet en strategiplan for arbeidet med profesjonsetikk. Strategiplanen omfavner alle nivåene i organisasjonen. Lederne er et av våre prioriterte satsingsområder. Målet er at lederne skal være pådrivere i det profesjonsetiske arbeidet på sin arbeidsplass, i samarbeid med den tillitsvalgte, i lederfora, og i møter med arbeidsplassens andre samarbeidsparter.

Vi har også laget en ny brosjyre, Lærerprofesjonens etiske plattform på 1,2,3, som kan være til nytte i arbeidet.

Vi arbeider nå med å samle inn gode historier og forslag til måter å jobbe med profesjonsetikk. Dette er utviklingsarbeid og vi har selvfølgelig ikke alle svarene eller alle metodene. Likevel har vi samlet 10 forslag til hvordan dere kan starte på din skole eller i din barnehage. Og når dere har prøvd dem ut tar vi gjerne imot tilbakemeldinger, hva fungerte, hva fungerte ikke, hva kan andre lære av dere?

Våre 10 forslag til tiltak:

1. Start med å gjøre dere kjent med plattformen. Plukk den fra hverandre og spør dere hva de enkelte punktene betyr i praksis. Kan dere komme med eksempler? Ta for eksempel punktet «Møter kritikk med åpenhet og faglige argumenter.» Dersom kolleger, foreldre eller elever kritiserer noe dere gjør, hvordan svarer dere?

2. Inviter gjerne noen til å komme på et møte og presentere plattformen. Både lokallag og fylkeslag kan kontaktes for å finne fram til rett person.

3. Diskuter på teammøte og/eller personalmøtet på hvilke arenaer det er mulig å finne tid til å drøfte etiske utfordringer og problemstillinger.

4. På nettsiden vår udf.no/profesjonsetikk ligger det en rekke etiske utfordringer som dere kan ta opp til diskusjon. La alle slippe til og forsøk å belyse alle sidene ved utfordringene. Det finnes antageligvis ikke noe fasitsvar, men det viktigste er at dere har tenkt gjennom hvorfor dere gjør som dere gjør i situasjoner dere kommer opp i. Frøydis Ohma Ohnstad ved Høgskolen i Oslo og Akershus har utviklet en etisk refleksjonsmodell som hun presenterte på vårt lanseringsseminar 6. februar 2013, som kan være til nytte. 

5. Utfordre noen i kollegiet til å lage rollespill av en etisk utfordring fra hverdagen. Diskuter etterpå hvordan situasjonen burde eller kunne vært håndtert (som i punkt 3).

6. Lag en postkasse der kollegene anonymt kan legge i etiske utfordringer de har møtt på i løpet av arbeidsuka eller -måneden. Bruk en del av møtetiden dere har til å diskutere disse (som i punkt 3).

7. Et av punktene i plattformen handler om å samarbeide om å videreutvikle kunnskaper, ferdigheter og etisk dømmekraft, både internt og i samspill med utdannings- og forskningsmiljøer. Kan dere utfordre hverandre til å dele ny kunnskap, for eksempel presentere ny litteratur på fagfeltet for hverandre eller invitere til fagseminar med diskusjoner etterpå, der de etiske perspektivene får plass?

8. Er det opplagte etiske utfordringer du eller barnehagen eller skolen står oppe i akkurat nå? Etterspør i så fall en mulighet til å få diskutert utfordringene i kollegiet. Tillitsvalgte og ledere har sammen et spesielt ansvar: I plattformen står det det at kollegiet skaper og deltar i en positiv samhandlingskultur der alles synspunkter lyttes til og tas på alvor. Hvordan kan dere utvikle arbeidsplassen sammen?

9. Inviter noen (eller kanskje ressursen finnes på egen arbeidsplass?) til å holde kurs i hvordan kollegiet kan øve seg på å identifisere etiske utfordringer og teknikker for hvordan dere kan reflektere rundt dem.

10. Vårt etiske ansvar handler også om å bidra til systematisk praksisrefleksjon. Lærere er skjønnsutøvere, de må løse sine oppgaver uten å kunne ty til håndbok eller fasit. Diskuter: Hvilke systemer bør lærere ha for å kvalitetssikre sin egen og kollegiets skjønnsutøvelse? Hvordan komme i gang med å etablere slike systemer på din arbeidsplass?