Gode karakterer for å unngå bråk?

Etisk utfordring: En lærer vipper opp standpunktkarakterer for å unngå klager og bråk. Hva mener du?

Innlegget "Klagemuren" stod på trykk i Bergensavisen i forrige uke. En lærer forteller om hvordan mange lærere vipper opp standpunktkarakterer for å unngå bråket og merarbeidet som følger klager fra elevene. Han mener systemet oppfordrer lærere til å gi gode karakterer for å unngå bråk.

Hvordan ser du på denne profesjonsetiske utfordringen? Hva kan lærerne gjøre?

"I skrivende stund sitter jeg og legger siste hånd på det verket som forhåpentligvis skal bli standpunktkarakterer og vitnemål for 10.klassen min. Det er ingen enkel jobb, og med fare for å bli kalt inn på teppet på skolen der jeg jobber, skal jeg være så ærlig å innrømme at jeg priser elevene mine litt for høyt.

Men ikke altfor høyt.

Det er ingen av mine elever som havner flere karakterer over der de normalt skal ligge, nei langt i fra. Justeringene foregår i det stille. En som har ligget mellom 4 og 5 hele året, vipper så vidt over på 5'eren når signaturen skal settes på det hvite arket. En og annen «sterk 3'er» ender i et svakt øyeblikk opp som 4. Riktignok en «veldig svak 4», men den slags synes som kjent ikke på vitnemålet.

Og så var det disse 6'erne da. Er det ikke slik at vi tross alt skal vurdere hele eleven og ikke bare se på hva de fikk på prøvene? Stine har jo jobbet som en galeislave hele året til ende. Da gjør det vel ikke så mye om hun nå helt på tampen ender opp med en og annen velfortjent 6?

En kjapp og veldig uoffisiell rundspørring blant kollegene mine avslører at jeg ikke er alene i min synd. Vi vipper dem opp alle sammen. Dette er selvsagt ikke noe vi snakker altfor høyt om, for vi lærere har yrkesstolthet, vi har integritet og vi legger mye flid, omhu og tankearbeid i de karakterene vi setter.

Like fullt går det ikke an å dekke over at elevgruppen som helhet får langt bedre karakterer nå til standpunkt enn de fikk til jul, uten at det går an å spore det tilbake verken til økt arbeidsinnsats eller nevneverdig høyere kompetanse."

Les hele innlegget på ba.no

Skriv din mening i kommentarfeltet under, eller ta diskusjonen med kolleger på lærerværelset!