Etikkarbeidet engasjerer tillitsvalgte

Lokallaget i Sandnes arrangerte kurs om profesjonsetikk for sine tillitsvalgte. Målet var å finne rom for å snakke om etiske utfordringer på arbeidsplassene.

45 representanter fra skoler og barnehager i Sandnes tok turen til Schæffergården i København fra 18. til 20. mars. Sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet, Reidun Blankholm, var også med de to første dagene.

– Vi satte stor pris på at hun tok seg tid til å komme, sier Janne Sagland, hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet Sandnes.

Profesjonsetisk plattform

– Blankholm ga oss en spennende innføring i arbeidet som har ført til endelig plattform slik den er nå. Hun hadde et historisk perspektiv og trakk linjer tilbake til lærerens samlede motstand til nazismen under krigen, fortsetter Sagland.

Blankholm satte fokus på grunnleggende verdier og etisk ansvar knyttet til lærerprofesjonen.

– Vi ble bevisstgjort på at alle våre profesjonsetiske valg får konsekvenser for andre mennesker, sier Janne Sagland.

Blankholm synes arbeidstillitsvalgte fra Sandnes var aktive, og opplevde dem som positive til plattformen og at de ønsket den velkommen.

– Jeg opplevde vel også at utfordringen lå i hvordan de skulle ta tak i plattformen på sin egen arbeidsplass. En annen utfordring var hvordan de skulle klare å formidle til kollegaer og ledere på sin arbeidsplass at denne plattformen kan være et viktig rekkverk for ledere, lærere og førskolelærere å støtte seg på i hverdagen, sier hun.

Dilemmatrening

I tillegg til Blankholm holdt også Anne Rose Røsbak Feragen fra Humanistisk Akademi et foredrag. De tillitsvalgte fra Sandnes fikk delta aktivt i en presentasjon som handlet om etikk og dilemmatrening. Feragen presenterte "navigasjonshjulet" som et verktøy til hjelp i etisk argumentasjon.

– Navigasjonshjulet har ulike innfallsvinkler til refleksjon og utfordrer oss til å tenke på både jus, identitet, moral, omdømme, økonomi og etikk når vi skal begrunne våre valg, oppsummerer Sagland.

Veien videre

Tillitsvalgte i skoler og barnehager i Sandnes har i løpet av kursdagene måttet begrunne og forsvare etiske valg i tenkte situasjoner. Arbeidet med de etiske utfordringene engasjerer.

– Vi håper og tror at våre tillitsvalgte nå står bedre rustet i arbeidet med å gjøre plattformen mer kjent på egen arbeidsplass. Målet er at de sammen med sine ledere finner rom for drøftinger av egne etiske dilemmaer på hjemmebane, avslutter Sagland.