Vi er et miljøfyrtårn

Nå er Utdanningsforbundets sekretariat i Oslo blitt godkjent som et miljøfyrtårn.

Det sentrale sekretariatet har oppfylt kravene som stilles til å bli et miljøfyrtårn, og er nå blitt sertifisert.

For å bli et miljøfyrtårn har sekretariatet blant annet:

  • Redusert energiforbruket, blant annet gjennom å skru av lys og ventilasjon når det ikke er behov for det
  • Innført en omfattende kildesortering
  • Vedtatt retningslinjer for mer miljøvennlige innkjøp
  • Lagt til rette for mer miljøvennlig transport, og unngått mange flyreiser ved å ha videokonferanser
  • Redusert papirforbruket ved å bruke digitale dokumenter i større grad

Leve opp til det

Denne miljøsertifiseringen er et viktig tiltak for organisasjonen, og en naturlig følge av det øvrige miljøarbeidet i organisasjonen:

– Utdanningsforbundet har engasjert seg i miljøspørsmål som profesjonsorganisasjon, som fagforening og som samfunnsaktør. Vi har også et ansvar for egen virksomhet og drift, sier sekretariatssjef Cathrin Sætre.

– Jeg er glad for at vi nå har oppfylt alle kriterier for å kalle oss miljøfyrtårn. Så må vi sikre at vi lever opp til dette også i fortsettelsen, gjennom god intern forankring av hva dette krever av oss i det daglige i sekretariatet i Hausmannsgate, sier hun.

Milepæl

Tom Chr. Axelsen er personalrådgiver i Utdanningsforbundet og ansvarlig for arbeidet med miljøfyrtårn-sertifiseringen.

– Vi er godt fornøyd med at vi har nådd denne milepælen! Nå har vi ikke tenkt å hvile på laurbærene, men bli litt bedre hvert år, sier han og fortsetter:

– Sertifikatet gjelder for tre år, så vi må resertifiseres om tre år. Vi kommer til å ha årlige miljørapporter framover, der vi vil dokumentere hva vi gjør innen flere felt, og da spesielt energi, transport, avfall og innkjøp.

Større krav

Axelsen forteller at Utdanningsforbundet har begynt å stille større krav til de vi kjøper varer og tjenester av.

– Bare det å spørre ut leverandørene er en start. Er varene miljømerket? Er bedriften sertifisert? Kan vi få økologisk mat? Nå er flere av leverandørene våre sertifisert, som for eksempel de som gjør rent hos oss.

Han ser et potensial i mindre energiforbruk og bedre avfallshåndtering:

– Konferansesenteret Lærernes hus har energimerkingen B nå, men bør ha A. Kontorbygget i Hausmannsgate 17 er merket D, men bør være C. Vi har også ambisjoner om å kildesortere mer og sitte igjen med mindre restavfall, forteller Axelsen.

Flere av fylkeslagene til Utdanningsforbundet er interessert i å bli sertifisert som miljøfyrtårn, og med sertifiseringen av det sentrale sekretariatet ligger det nå bedre til rette for det.