Miljøundervisning helt avgjørende

– Ambisjonene er alt for lave i dag, sier Steffen Handal i Utdanningsforbundet.

På Zerokonferansen i går la miljøvernminister Bård Vegar Solhjell stor vekt på betydningen av kunnskap om fakta i klimadebatten.

– Fakta skal ha makta. Generasjonen som vokser opp nå må ha tro på dette, og de må synes at klimahandling er viktig, sa statsråden i sin tale.

Lave ambisjoner

Utdanningsforbundets påtroppende nestleder, Steffen Handal, setter pris på Solhjells uttalelser, men mener alt for lite skjer i praksis.

I 2006 kom Regjeringen med en egen strategi for utdanning for bærekraftig utvikling. For å styrke dette arbeidet la Regjeringen fram en revidert versjon i år.

– Vi ble skuffet da vi leste den. Miljøundervisning er et område som har et voldsomt stort potensial, men myndighetene har valgt å senke ambisjonene i stedet for å vise vei, sier Steffen Handal og legger til:

– Vi trenger retning og kraft i klimaarbeidet i skolen. Vi håper Solhjell og resten av regjeringen ønsker å satse mer på dette, og vi samarbeider gjerne med dem.

Et tema for tre parter

Handal mener at trepartssamarbeidet – altså samarbeidet mellom arbeidstakerorganisasjoner, arbeidsgiverorganisasjoner og regjeringen – er godt egnet til å bidra til å løse klimaproblemene:

– Klimaendringene er et verdispørsmål og et spørsmål om forvaltning og fordeling av ressurser. Den type spørsmål har vi lang tradisjon for å håndtere i trepartssamarbeidet, sier han.

– Klimaendringene er spesielt relevant for fagbevegelsen fordi dette handler om solidaritet, ikke bare mellom folk i Norge eller internasjonalt, men også på tvers av generasjoner, sier Handal.

Må ta ansvar

Miljøvernministeren sier selv at han har store forventninger til ikke bare utdanningssektoren, men også fagbevegelsen:

– Slik jeg kjenner fagbevegelsen så tar den ansvar også utenfor eget felt og er opptatt av samfunnsutvikling i stort. Det forventer og håper jeg at den vil gjøre innen klima også, sier Solhjell.

Følg Utdanningsforbundet på Twitter: twitter.com/utdanningsf
Følg Steffen Handal på Twitter: twitter.com/Alltid_uansett