Klimaprisen delt ut for første gang

Tre verdige vinnere mottok Utdanningsforbundets nye klimapris i dag.

Utdanningsforbundets nye klimapris er blitt delt ut til tre verdige vinnere på forbundets landsmøte på Lillestrøm i dag. Vinnerne er Sætra barnehage i Trondheim, Birkenlund skole i Arendal og Polarsirkelen videregående skole i Mo i Rana.

Se flere bilder av prisvinnerne på Flickr

Vinnere som går foran

Vinnerne fikk diplom og blomster på scenen, og mottar også 50.000 kroner hver.

– Vi er stolte over å gi vår første klimapris til disse vinnerne. De utmerker seg med godt læringsarbeid og stort engasjement, sier Mimi Bjerkestrand, avtroppende leder av Utdanningsforbundet.
– De tre vinnerne går foran og gjør noe ekstra for klimaet, enten det handler om holdninger eller praktiske tiltak. Vi håper dette vil inspirere andre barnehager og skoler, sier Bjerkestrand.

  • Sætra barnehage har en rekke miljøprosjekter gående i hverdagen og har kjøpt solcellepaneler til en skole i Nepal for pengene de har spart på å kutte strømforbruket sitt.
  • Birkenlund skole deltar i et internasjonalt samarbeid for å bedre miljøholdningene blant elever og ansatte, jobber aktivt med uteskole, arrangerer klimaseminarer og lærer elevene økonomisk bilkjøring som er mindre skadelig for miljøet.
  • Polarsirkelen videregående skole utmerker seg med et innovativt og konkret arbeid med et klimabygg som skal produsere mer energi enn det bruker, og som skal bli en læringsarena for videre klimaundervisning.

Mer klimakunnskap

Bakgrunnen for prisen er Utdanningsforbundets ønske om at norsk utdanning i enda større grad skal engasjere barn og unge i klimaspørsmål – og gi økt kunnskap om både klimaproblemer og klimaløsninger.

– Vi synes det er spesielt positivt når skoler og barnehager ser klimaspørsmål i et internasjonalt perspektiv, for er det noe som er en global utfordring, så er det klimatrusselen, sier Bjerkestrand.

Inspirere flere Utdanningsforbundets leder delte ut klimaprisen sammen med lederen av Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken:

– Samarbeidet med Utdanningsforbundet er viktig for Naturvernforbundet. Klimaprisen til barnehager og skoler som gjør en ekstra innsats for miljøet og klimaet tror vi vil inspirere flere til å ta del i det viktige miljøarbeidet, sier Haltbrekken.

Juryen

Utdanningsforbundets klimapris vil bli delt ut årlig. Kategoriene vil variere fra år til år. I år var kategoriene Barnehage, Grunnskole og Videregående opplæring.

Juryen besto av Gunnar Opstad (Utdanningsforbundet), Audun Randen Johnson (Naturvernforbundet) og Tom Anders Stenbro (Tryg).

Juryens begrunnelse - Klimaprisen 2012