Vi etablerer Utdanningsforbundets klimapris

Har din skole eller barnehage gjort en spesiell innsats for klimaet? Søk Utdanningsforbundets nye klimapris.

Utdanningsforbundets klimapris vil bli delt ut årlig og aller første gang blir på landsmøtet i november.

Bakgrunnen for prisen er Utdanningsforbundets ønske om at norsk utdanning i enda større grad skal engasjere barn og unge i klimaspørsmål – og gi økt kunnskap om både klimaproblemer og klimaløsninger.

– I norsk utdanning foregår det et viktig arbeid for å informere barn og ungdom om klimatrusselen og arbeidet med å redusere klimagassutslippene. Vi ønsker å synliggjøre det positive som blir gjort, og løfte fram det som kan inspirere andre, sier Utdanningsforbundets leder, Mimi Bjerkestrand.

Motivere

Målet er at prisen skal virke motiverende og fremme arbeidet med utdanning for bærekraftig utvikling i hele utdanningsløpet.

I år vil det bli delt ut tre priser på 50.000 kroner hver. De vil gå til en barnehage, en grunnskole og en videregående skole. Prispengene skal fortrinnsvis gå til å styrke prisvinnernes videre klimaarbeid.

Kriterier for prisen

Prisen skal deles ut til utdanningsinstitusjoner som har involvert og engasjert barn og unge i arbeidet med å tilegne seg kunnskap om klimautfordringene og klimaløsningene. En prisvinner må tilfredsstille minst ett av følgende kriterier:

  • Utmerket seg i sitt arbeid med utdanning for bærekraftig utvikling
  • Bidratt aktivt med å finne fram til eller øke bevisstheten om løsninger på klimautfordringene. Løsningene kan gjerne være lokale og eksempelvis knyttet til energibruk, avfall, innkjøp eller transport
  • Integrere en innsats for bærekraftig utvikling i læringsarbeidet

Søknadsfrist

Søknadsfristen var opprinnelig 20. september, men er nå satt til 1. oktober 2012.

Premiene blir finansiert av midler som er satt av til samfunnsnyttige formål gjennom medlemsforsikringsavtalen mellom Utdanningsforbundet og forsikringsselskapet Tryg. Juryen vil bestå av representanter fra Utdanningsforbundet, Tryg og Naturvernforbundet.

Mer informasjon om vedtektene for prisen og hvor søknadene skal sendes finner du øverst i høyre kolonne på denne siden (pdf-dokumentene "Vedtekter" og "Søknadsveiledning")