WorldSkills og yrkeskonkurranser

WorldSkills Norway er en ideell organisasjon som arbeider for å høyne statusen, interessen og kvaliteten på norsk fag- og yrkesopplæring.

Hovedaktiviteten til WorldSkills Norge er yrkeskonkurranser, både nasjonalt og internasjonalt. Norge er medlem i WorldSkills sammen med ca. 80 land. Norge er representert gjennom WorldSkills Norway.

Nestleder i Utdanningsforbundet, Terje Skyvulstad er medlem i styret i WorldSkills Norway.

Internasjonale konkurranser – og Norgesmesterskap

Yrkeskonkurranser er en metode for å vise, bygge yrkesstolthet, motivere og løfte yrkesfag.

WorldSkills Norway har ansvar for det norske Yrkeslandslaget som hvert annet år deltar i de internasjonale konkurransene WorldSkills Competition (Yrkes-VM) og EuroSkills (Yrkes-EM). I tillegg arrangerer WorldSkills Norway selv Skole-NM hvert år, og Yrkes-NM hvert 2. år i samarbeid med fylkeskommunene.

Skole-NM er for yrkesfagelever i videregående skole, og arrangeres på videregående skoler rundt i hele landet.  Yrkes-NM er for lærlinger og unge fagarbeidere og arrangeres over 3 dager på et messeområde.

ArticSkills

Siden 2016 har det vært også vært arrangert en egen årlig yrkeskonkurranse mellom provinsene Murmansk, Lappland og Finnmark.

Samarbeid mellom mennesker er en viktig del av innsatsområdet i Barentsregionen.