Spesielt om fag- og yrkesopplærinngen

Utdanningsforbundet har en viktig rolle i utviklingen av yrkesfagene. Vi arbeider for at yrkesfagene både er attraktive for ungdom og relevante for det mottakende arbeidsliv.