Oppdatert og riktig utstyr på yrkesfag

Utdanningsforbundet arbeider for at elever på yrkesfag får bruke oppdatert og riktig utstyr slik at undervisningen blir relevant og de blir godt forberedt til læretiden og arbeidsoppgaver i arbeidslivet. En ny kartlegging som ble utført av Ideas to Evidence viser at det er store forskjeller mellom fylker, utdanningsprogram og programområder. Utfordringene er størst innen bygg- og anleggsteknikk, elektrofaget og teknikk og industriell produksjon.

Samfunnskontrakt for flere læreplasser

Hvert år er det mange tusen elever som ikke får læreplass. Unio har sammen med regjeringen og partene i arbeidslivet signert en samfunnskontrakt for flere læreplasser. Målet med kontrakten er å sammen sørge for at alle kvalifiserte elever som ønsker det får tilbud om læreplass. Kontrakten ble signert 14. mars 2016.

Lærlingeløftet

Partene i samfunnskontrakten har lansert informasjonspakken Lærlingløftet som har til hensikt å informere ulike virksomheter om fordelene ved å ha lærling. Utdanningsforbundet er en godkjent lærebedrift og tar inn en til to lærlinger hvert år. Det er innført en egen mekrordning for å synliggjøre godkjente lærebedrifter som tar samfunnsansvar.