Dette skal du tjene som lektor

Her får du oversikt over lønnen din som lektor eller lektor med tilleggsutdanning i KS-området per 1. mai 2023.

Det er to stillingskoder for lektorer i kommunesektoren (KS), som omfatter alle fylker og kommuner bortsett fra Oslo.

Den sentrale garantilønnen for lektorer finner du i tabellen under. Dette er et minstelønnssystem - du skal altså ikke tjene mindre enn det tabellen oppgir. 

Sentral garantilønn for lektorer (fra 1. mai 2023)

0-4 år 6 år 8 år 10 år 16 år
592.100 599.000 609.500 643.700 709.600

Slik fastsettes lønnen din

Garantilønnen bestemmes ut fra din kompetanse og ansiennitet. For å bli plassert i stillingskoden lektor må du ha minst 300 studiepoeng inkludert mastergrad/hovedfag.

For lektor med tilleggsutdanning er kravet tilsvarende, men med minst 360 studiepoeng. Kravet om mastergrad er ufravikelig.

Les også: Hvordan blir lønnen din fastsatt?

Hvis du har en femårig lektorutdanning, som både inkluderer master og lærerutdanning, regnes du altså som lektor. Det samme gjelder hvis du har master eller hovedfag i tillegg til PPU.

Dersom du har mastergrad eller hovedfag, men ikke PPU, blir du plassert i stillingskoden lærer uten godkjent utdanning.

All arbeidserfaring skal regnes med når ansienniteten beregnes (med unntak av tillkallingsvikariater). Merk at dette er nytt og derfor kun gjelder for nyansettelser etter 27. september 2022.