Ledelse

Utdanningsforbundet mener at lederstemmen er en viktig del av profesjonens stemme. Som leder har du ulike roller – både som leder, fagperson og arbeidstaker. Vi ivaretar deg i alle disse rollene.