Om barnehageoffensiven

Utdanningsforbundet legger ned en ekstra innsats for å styrke kompetansen i norske barnehager. Målet er minst 50 prosent barnehagelærere.

Utdanningsforbundets barnehagepolitiske offensiv hadde oppstart våren 2015. Målet med offensiven er å oppnå bred politisk tilslutning til en lovfesting av en barnehagelærernorm på minst 50 prosent av de ansatte som jobber direkte med barna.

Strategien for offensiven er todelt. For det første skal Utdanningsforbundet, gjennom alle ledd, henvende seg til beslutningstakere sentralt og lokalt. For det andre skal vi henvende oss til den viktigste opinionsgruppen, barnehageforeldrene.

Vårt viktigste budskap er dette: Barnas utdanning starter i barnehagen – derfor trengs det flere barnehagelærere.

• Flere barnehagelærere gir bedre barnehager (presentasjon av vår viktigste argumentasjon) obs: her må vi få inn det oppdaterte arket, ikke det som ligger ute nå