Hefte og materiell til tillitsvalgte

Foto:Tom Egil Jensen

Dette kan tillitsvalgte bruke i arbeidet med barnehageoffensiven.

Heftet Barnehagepolitisk offensiv er ment som en hjelp i arbeidet med å øke kunnskapsgrunnlaget i organisasjonen, og deretter å løfte barnehagepolitikk høyere på den politiske dagsordenen. Ved å intensivere dette arbeidet ønsker vi å bidra til at barnehagen blir anerkjent og behandlet som utdanning, og at barnehagelærere blir anerkjent og behandlet på linje med andre lærere.