Trenger du hjelp?

Har du spørsmål eller problemer anbefaler vi at du alltid starter med å ta kontakt med din nærmeste tillitsvalgte. Trenger du derimot hjelp fra sentralt hold er det flere måter å komme i kontakt med oss på.

Sentralbord: 24 14 20 00

Sentralbordet er betjent mellom 08.00 og 15.45. Sommertid fra 1. mai - 30. september: 08.00-15.00.

  • Spørsmål om forsikringer og medlemsfordeler - tast 1.
  • Spørsmål om medlemsregister og kontingent - tast 3.
  • Problemer med innlogging på nettsiden - ring Intility på 24 10 34 00

E-post: post@utdanningsforbundet.no

Spørsmål om lønn og arbeidsvilkår

Hvis du har spesifikke spørsmål om din lønn eller forhold på din arbeidsplass, bør du kontakte tillitsvalgte på arbeidsplassen eller lokallaget i den kommunen du jobber i. 

Har du generelle spørsmål i forbindelse med lønnsoppgjør, lønn eller arbeidsvilkår på din arbeidsplass eller kommune, kan du også ta kontakt med lokallaget eller fylkeslaget i det fylket du jobber i.

Du finner kontaktinformasjon her

Du finner ditt lokallag og fylkeslag her

Hvis du har helt generelle spørsmål i forbindelse med tariffavtaler, kan du kontakte Utdanningsforbundet sentralt ved å ringe 908 55 013.

Våre åpningstider er:

  • Mandag, tirsdag og torsdag kl. 12.00 – 15.30 (Sommertid fra 1. mai til 30. september kl. 12.00 - 15.00)

Lederhjelpen

  • Har du spørsmål om ledelse av skoler og barnehager?
  • Trenger du råd og veiledning som leder? 
  • Ønsker du å drøfte lederfaglige spørsmål med organisasjonen? 

Ta kontakt med Lederrådgivningstjenesten i Utdanningsforbundet enten ved å ringe  901 00 474 eller ved hjelp av skjemaet som du finner her.

Telefontjenesten har åpningstider:

  • tirsdag - torsdag kl. 09.00–15.00.