Trygdeoppgjøret 2019

Unio sin fane.

Trygdedrøftingene er en notatserie fra Unio om trygdeoppgjøret.