Nordisk Pensjonisttreff 2018

bilde av Hanaholmen Hotell sett fra helikopter.
Nordisk Pensjonisttreff 2018 ble arrangert i Helsingfors på hotell Hanaholmen. Foto: Hotellets hjemmeside

Nordisk Pensjonisttreff 2018 ble arrangert i Helsingfors på hotell Hanaholmen som ligger i Esbo i nærheten av Helsingfors, Finland 11. juni – 15. juni 2018.

Nordisk pensjonisttreff, møtested for pensjonerte medlemmer av de nordiske lærerorganisasjonene, ble i år avholdt i Esbo ved Helsingfors i Finland i dagene 11. – 15. juni. Fra Norge var det 21 deltakere.

Deltakerne var forlagt på Hanaholmen Kulturcentrum, som ligger svært naturskjønt til på en halvøy ute i Helsingfors’ skjærgård. Hanaholmen var opprinnelig tenkt som et sted for utveksling av svensk og finsk kultur og eies av en stiftelse under den finske stat. Men stedet er etter hvert blitt et nordisk kulturmøtested. Både beliggenheten og selve hotellet falt i smak hos deltakerne.

I forbindelse med middagen første kvelden fikk vi en presentasjon av Hanaholmen Kulturcentrum. I tillegg orienterte Anders Rusk fra NLS (Nordiske Lärarorganisationers Samråd) om aktuelle spørsmål hos de nordiske lærerorganisasjonene. Han viste en svært imponerende innsikt i de ulike landenes utfordringer. Som en slags oppsummering av presentasjonen, kan sies at mange av utfordringene i Nordens skolesystemer er svært så like, og økonomi er den største enkeltfaktoren i disse utfordringene. Anders Rusk presenterte også et knippe viser til eget gitarakkompagnement.

Neste dag var satt av til besøk i Akvahuset (Lärarnes Hus), i Helsingsfors. Der ble det først orientering om lærernes pensjoner i Finland. Etterpå fikk vi en orientering om hvordan pensjonistarbeidet er organisert for pensjonerte skolefolk i Finland. Det ble også tid til en hilsen fra lederen i OAJ (Finlands fagforening for undervisningspersonale), Olli Luukkainen.

Etter lunsj i Akva-huset fikk vi en guidet rundtur i Helsingfors.

Den andre kvelden fikk vi foredrag om komponisten Jean Sibelius sitt liv, og pianisten Erkki Korhonen la inn mange musikkeksempel på piano.

Den tredje dagen var det utflukt til Tusby sjø. I dette området ble det dannet en kunstnerkoloni i årene rundt hundreårsskiftet 1800 – 1900. Flere billedkunstnere slo seg ned her, og det samme gjorde komponisten Jean Sibelius. Vi besøkte hjemmet til en av billedkunstnerne og Ainola, Jean Sibelius sin bolig. Huset var oppkalt etter Sibelius sin kone, Aino. Dessuten stoppet vi for en historisk runde i lottemuseet i Tusby Strandväg. Her vises lottenes historie i Finland – der lottebevegelsen startet opp med ildsjelen Lotta Svärd.

Om kvelden denne dagen ble det nordisk allsang etter middagen, og et seniororkester akkompagnerte sangene.

Siste dagen reiste vi til Byen Borgå. Dette er Finlands nest eldste by, og den har fortsatt en vakker og severdig trehusbebyggelse intakt. Det meste av trebebyggelsen ligger ved elva som i sin tid ga byen sitt innkomme i form av skipsfart. Vi fikk omvisning både pr. buss og til fots. I domkirken ble «Deilig er jorden sunget» på alle de nordiske språkene, og kantoren hadde til og med lagt inn en ekstrakonsert på orgel for vår skyld.

Den siste dagen ble det tid til et møte mellom lederne av de ulike nordiske pensjonistrådene. Her diskuterte man hvordan de nordiske pensjonisttreffene kan bli enda bedre – særlig med tanke på pensjonistpolitiske saker.

Kvelden ble avsluttet med festmiddag og påfølgende inprovisasjonsteater. Det siste viste seg å bli meget underholdende.

Til slutt fikk en representant for Føroya Lærarafelag Eftirlønt ordet. Han orienterte litt om neste års nordiske pensjonisttreff som er på Færøyene 10. – 14. juni.

Som en oppsummering av årets nordiske pensjonisttreff, kan sies at innholdet i disse treffene blir mer og mer utvidet til å favne om mer enn bare omvisninger og kos. Det hører selvfølgelig også med når man er på fremmede steder og treffer gamle og nye venner. Men vi ser at mer og mer av det en kan kalle pensjonistpolitiske saker også settes på programmet. Slik kan vi lære av hverandre, og sette oss inn i nye sammenhenger. Nordisk pensjonisttreff har etter hvert fått en form der kulturutveksling i videste forstand settes i sentrum.

Hans Marschhäuser, Utdanningsforbundets sentrale pensjonistråd