Nordisk Pensjonisttreff 2017

Deltakere på nordisk pensjonisttreff bodde på hotellet Fars Hatt
Deltakerne på Nordisk pensjonisttreff 2017 bodde på hotellet Fars Hatt i Kungälv. Foto: Bjørn L. Vaaland

Dette året var det Lärarförbundet i Sverige som var arrangør. Vi var i Kungälv, litt nord for Göteborg, 12.-16. juni. I år var vi 25 deltakere fra Norge.

Elisabet Mossberg, regions representant i Göteborg Lärarförbund, hadde en gjennomgang av lønns- og arbeidsforhold for lærerne. Hun informerte også om den nasjonale strategien for å heve kvaliteten på undervisningen og minske forskjellene mellom skolene.

Pensjonistarbeidet i det svenske Lärarförbundet er primært organisert på regions- og lokalnivå. Det er ikke oppnevnt et sentralt pensjonistråd i Sverige. Hovedvekten legges på å lage sosiale treff for pensjonerte pedagoger lokalt.

Annica Petterson ga oss en kort innføring i pensjonsordningen for de svenske lærerne.

Det var lagt opp et variert og interessant program med daglige guidede turer i distriktet rundt Kungälv. Utgangspunktet var hotellet Fars Hatt, der vi bodde, og navnet henspiller naturligvis på tårnet på Bohus festning, som ligger like ved. Her fikk vi en flott omvisning og repetisjon av viktige milepæler i Nordens historie.

Pensjonistene fikk en omvisning på Bohus festning som ligger like ved hotellet de bodde på. Foto: Bjørn L. Vaaland

Et par av de andre utfluktsmålene nevnes: I Bohuslän, på Tjörn, ligger Nordiska akvarellmuseet og Sillmuseet, to ganske forskjellige severdigheter. Vi skjønte godt hvorfor Nordiska akvarellmuseet var plassert i skjærgårdslandskapet i Bohuslän, det er vakkert der. Sillmuseet minnet oss om norske sildefiskerier, norsk hermetikkindustri og velstand bygd på fiske. En tid mange av oss husker godt.

Botaniska Trädgården i Göteborg er en av Europas største, med over 16000 arter av ulike planter og trær, mye interessant og fint å se! Godværsdagen her gav trim i tillegg.

Pensjonistrådet inviterte de norske deltakerne til et møte på treffets andre dag. Dette for å bli bedre kjent og åpne for samtale og spørsmål.

Leder og nestleder, sammen med resten av rådet, orienterte om Utdanningsforbundets pensjonistarbeid og svarte etter beste evne på deltakernes spørsmål.

Møtet ble opplevd som en viktig del av treffet for den norske delegasjonen, og tilbakemeldingene var gode.

I det hele tatt var dette innholdsrike dager sammen med pensjonistkollegaer i Norden. Nordisk pensjonisttreff er en både sosial og faglig arena mellom 6 nordiske land, som det er verdt å ta vare på. Neste år, 10.-14. juni 2018, arrangeres Nordisk pensjonisttreff i Finland. Invitasjon settes inn i Utdanning, og alle pensjonistmedlemmer i Utdanningsforbundet er velkomne til å søke på plassene Norge har.

Om Nordisk pensjonistreff

Hvert år i juni inviteres pensjonister fra lærerforeninger i de nordiske landene til treff. Etter tur arrangeres dette i et av de 6 nordiske landene - Island, Færøyene, Norge, Danmark, Sverige og Finland. Nordisk pensjonisttreff er i 40 år i 2017.

Det er de nordiske lærerforeninger som arrangerer. Hos oss er det Utdanningsforbundet som står som arrangør de årene Norge er vertsland. Treffet er en fin sosial møteplass og arena for utveksling av erfaringer og refleksjoner, etter et langt yrkesliv i nordisk skolesammenheng.