Pensjonist

Behold profesjonsfelleskapet, vær med å styrke Utdanningsforbundet, og om du vil kan du engasjere deg som pensjonistmedlem i Utdanningsforbundet.

En lærer og pedagog vil alltid være en lærer og pedagog, enten du er på jobb, hjemme eller blitt pensjonist. Du slutter ikke å være lærer og pedagog, selv om du kanskje slutter å gå til din tidligere arbeidsplass. Utdanningsforbundet som profesjonsorganisasjon er nesten like aktuelt nå som før. Derfor vil Utdanningsforbundet beholde deg som medlem, og derfor bør du fortsette som medlem.

Profesjonsfelleskap og engasjement

Som pensjonistmedlem er du en av over 38.000 pensjonistmedlemmer og fortsatt en av over 180.000 medlemmer i Utdanningsforbundet. Som pensjonistmedlem vil du være en del av dette engasjerende felleskapet som jobber for å gjøre barnehagen og skolen bedre. Utdanningsforbundet er en sentral premissleverandør i utdanningspolitikken, både lokalt og nasjonalt. Ditt medlemskap gir styrke til vår argumentasjon, for sammen er vi sterke. 

Bli med i det lokale pensjonistarbeidet

Det er egne pensjoniststyrer på fylkesnivå og i mange lokallag. De har ansvar for og driver det organisatoriske, faglige, kulturelle og sosiale pensjonistarbeidet. Aktivitetene varierer fra sted til sted. Kontakt pensjoniststyret eller lokallaget/ fylkeslaget ditt for informasjon om aktiviteter og tilbud!

Engasjer deg for å påvirke pensjonistvilkårene

Om du ønsker bør du engasjere deg som pensjonistmedlem i Utdanningsforbundet. Styret for pensjonistene sentralt er opptatt av saker som blant annet:

 • Pensjons- og trygdeordningene
 • Trygdeoppgjøret (G-reguleringen per 1. mai)
 • Trygdeavgiften i tillegg til pensjonsskatten
 • Statsbudsjettet.

Kontaktinformasjon til ditt fylke- og lokallag

Forsikringer og medlemstilbud

Som pensjonistmedlem får du tilbud om de samme gunstige forsikringene som et ordinært medlem. 

Forsikringene fortsetter som før

Dersom du er pensjonistmedlem og har forsikringer gjennom Utdanningsforbundet vil disse fortsette som før og prisene vil være uendret.
Grunnforsikringen som tidligere ble trukket via arbeidsgiver vil nå bli fakturert.

Grunnforsikringen opphører ved utgangen av året du fyller 70 år.

Reise- og innboforsikring kan du ha så lenge du vil være medlem.

Utdanningsforbundets 70+

Vi har en egen forsikringspakke som er spesiallaget for våre medlemmer som er over 70 år. Forsikringspakken inneholder innboforsikring, reiseforsikring og ulykkesforsikring uten opphørsalder. Inkludert er også døgnåpen helsetelefon.

Du kan lese mer om forsikringspakken her 

Reiseforsikring som også gjelder lange perioder i utlandet

Har du perioder hvor du oppholder deg lenge i utlandet? Da er Utdanningsforbundets reiseforsikring spesielt gunstig med dekning på sammenhengende reise på inntil 90 dager. Det er ingen egenandel og forsikringen inneholder dekning for avbestilling.

Les mer om vår reiseforsikring her

Reisekort

Reisekortet du tidligere har fått tilsendt har ingen utløpsdato og er gyldig så lenge forsikringen er betalt. Nye reisekort sendes ikke ut.

Få reisekortet på mobilen og ha det tilgjengelig til enhver tid. Ved å laste ned appen vår "UDF Medlem" får du reisekortet, medlemskortet og dine medlemsfordeler rett på mobilen. Appen er gratis og kan lastes ned fra Google Play (Android) og App Store (iPhone)

Dersom du trenger skriftlig reiseforsikringsbevis, for eksempel i forbindelse med visumsøknad, kan du skrive ut reisebevis fra Min side.

Om du har reiseforsikring for familie kan du dele reiseforsikringsbeviset i appen. Mer informasjon om reisekort på mobilen.

NB: Ved utmelding vil dine forsikringer bli stoppet ved hovedforfall 31.12

Forsikringer og medlemstilbud

Slik forblir du medlem

Hos Utdanningsforbundet er det ingen automatisk registrering av din overgang fra yrkesaktiv til pensjonist. Meld derfor fra til medlemsregisteret sentralt fra hvilken dato du går ut av yrkeslivet - eller be arbeidsplasstillitsvalgt gjøre det.

Meld fra til medlemsregisteret

 • Logg inn på Min side
 • E-post: medlem@utdanningsforbundet.no
 • Telefon: 24 14 20 00 - tast 2
  Sentralbordet er betjent mellom 08.00 og 15.45. 
  Sommertid fra 1. mai - 30. september: 08.00-15.00.

Kontingent for pensjonister

 • Årskontingenten i 2020 for pensjonistmedlemmer er kr 564.
 • Faktura kommer én gang i året.
 • Forsikringspremien blir sendt på egen faktura.

Forbli medlem

Meld fra til medlemsregisteret hvilken dato du går ut av yrkeslivet. Logg inn på min side, ring 24 14 20 00 og tast 2, eller send mail til: medlem@udf.no

Aktuelt