Pensjonist

Pensjonistmedlem på tur med Nordisk Pensjonisttreff i Danmark.
Pensjonistmedlem på tur med Nordisk Pensjonisttreff i Danmark.Foto: Per Sætre

Behold profesjonsfelleskapet, vær med å styrke Utdanningsforbundet, og om du vil kan du engasjere deg som pensjonistmedlem i Utdanningsforbundet.

En lærer og pedagog vil alltid være en lærer og pedagog, enten du er på jobb, hjemme eller blitt pensjonist. Du slutter ikke å være lærer og pedagog, selv om du kanskje slutter å gå til din tidligere arbeidsplass. Utdanningsforbundet som profesjonsorganisasjon er nesten like aktuelt nå som før. Derfor vil Utdanningsforbundet beholde deg som medlem, og derfor bør du fortsette som medlem.

Profesjonsfelleskap og engasjement

Som pensjonistmedlem er du en av over 32.000 pensjonistmedlemmer og fortsatt en av over 170.000 medlemmer i Utdanningsforbundet. Som pensjonistmedlem vil du være en del av dette engasjerende felleskapet som jobber for å gjøre barnehagen og skolen bedre. Utdanningsforbundet er en sentral premissleverandør i utdanningspolitikken, både lokalt og nasjonalt. Ditt medlemskap gir styrke til vår argumentasjon, for sammen er vi sterke. 

Bli med i det lokale pensjonistarbeidet

Det er egne pensjoniststyrer på fylkesnivå og i mange lokallag. De har ansvar for og driver det organisatoriske, faglige, kulturelle og sosiale pensjonistarbeidet. Aktivitetene varierer fra sted til sted. Kontakt pensjoniststyret eller lokallaget/ fylkeslaget ditt for informasjon om aktiviteter og tilbud!

Engasjer deg for å påvirke pensjonistvilkårene

Om du ønsker bør du engasjere deg som pensjonistmedlem i Utdanningsforbundet. Styret for pensjonistene sentralt er opptatt av saker som blant annet pensjons- og trygdeordningene, trygdeoppgjøret (G-reguleringen per 1. mai), trygdeavgiften i tillegg til pensjonsskatten og statsbudsjettet.

Kontaktinformasjon til ditt fylke- og lokallag

Forsikringer og medlemstilbud

Som pensjonistmedlem får du tilbud om de samme gunstige forsikringene som et ordinært medlem. 

Forsikringene fortsetter som før

Dersom du har forsikringer gjennom Utdanningsforbundet vil disse fortsette som før og prisene vil være uendret. Grunnforsikringen som tidligere ble trukket via arbeidsgiver vil nå bli fakturert.

Livsforsikringsdelen av Grunnforsikringen opphører ved utgangen av året du fyller 70 år. Ulykkesdekningen videreføres automatisk og varer ut året man fyller 75 år. Reise- og innboforsikring kan du ha så lenge du vil være medlem.

Utdanningsforbundets 70+

Vi har en egen forsikringspakke som er spesiallaget for våre medlemmer som er over 70 år. Forsikringspakken inneholder innboforsikring, reiseforsikring og ulykkesforsikring uten opphørsalder. Inkludert er også døgnåpen helsetelefon. Du kan lese mer om forsikringspakken her

 

Reiseforsikring

For pensjonister som oppholder seg lengre perioder i utlandet, er Utdanningsforbundets reiseforsikring spesielt gunstig med dekning på sammenhengende reise på inntil 90 dager. Samt null kroner i egenandel og innbakt avbestillingsforsikring.

Nye reisekortet sendes ikke ut

Reisekortet du fikk tilsendt i 2015 har ingen utløpsdato og er gyldig så lenge forsikringen er betalt. Nye reisekort sendes ikke ut. Få reisekortet på mobilen og last ned appen UDF Medlem, les mer her. Dersom du trenger skriftlig reiseforsikringsbevis, for eksempel i forbindelse med visumsøknad, kan du skrive ut reisebevis fra Min side.

NB: Ved utmelding vil dine forsikringer bli stoppet. 

Forsikringer og medlemstilbud

Slik forblir du medlem

Hos Utdanningsforbundet er det ingen automatisk registrering av din overgang fra yrkesaktiv til pensjonist. Meld derfor fra til medlemsregisteret sentralt fra hvilken dato du går ut av yrkeslivet - eller be arbeidsplasstillitsvalgt gjøre det.

Meld fra til medlemsregisteret

  • Logg inn på Min side
  • E-post: medlem@utdanningsforbundet.no
  • Telefon: 24 14 20 00 - tast 3
    Sentralbordet er betjent mellom 08.00 og 15.45. 
    Sommertid fra 1. mai - 30. september: 08.00-15.00.

Kontingent for pensjonister

  • Årskontingenten i 2017 for pensjonistmedlemmer er kr 528.
  • Faktura kommer én gang i året.
  • Forsikringspremien for disse medlemmene blir sendt på egen faktura.

Forbli medlem

Meld fra til medlemsregisteret hvilken dato du går ut av yrkeslivet. Ring 24 14 20 00 og tast 3, eller send mail til: medlem@udf.no

Aktuelt