Ditt medlemskap

Her får du vite litt praktisk om medlemskapet ditt. For eksempel hva medlemskapet ditt koster, kriterier for medlemskap og hvordan du tilpasser ditt medlemskap.

Hva koster medlemskapet?

For vanlig yrkesaktive medlemmer koster et medlemskap 1,35 % av brutto lønn. Med lønn på 400 000 utgjør det 450 kroner i måneden.

Det er egne kontingentsatser dersom du ikke er vanlig yrkesaktivt medlem, for eksempel er første året etter grunnutdanningen gratis. 

Ulike kontingentsatser i Utdanningsforbundet

 

Fagforeningsfradrag

Husk at du også får trukket fra 3 850 kroner på arbeidsinntekten i skattemeldingen (Gjelder for inntektsåret 2019).

Vi innrapporterer til skattemyndighetene hvor mye du har betalt i medlemskontingent. Fradraget kommer til syne på din skattemelding. For å få skattefradrag på fagforeningskontingenten må du være yrkesaktiv.

Dette gjelder alle yrkesaktive lønnstakere som har:

 • blitt trukket via lønnsslipp for fagforeningskontingent til arbeidstakerorganisasjon.
 • betalt fagforeningskontingent direkte til arbeidstakerorganisasjonen.

Er du registrert som pensjonist- eller studentmedlem uten inntekt, får du altså ikke dette skattefradraget.

Les mer på nettsidene til Skatteetaten.

 

Andre plikter som følger medlemskapet

Medlemmer av Utdanningsforbundet plikter:

 • å rette seg etter vedtektene og vedtak som er fattet med hjemmel i vedtektene
 • å følge pålegg gitt av organisasjonen
 • å betale kontingent, vanligvis ved lønnstrekk
 • å melde fra til organisasjonen om endring av navn, adresse, arbeidssted, stilling eller kompetanse

Meld fra via Min side

Medlemskapet innebærer også at Utdanningsforbundet har fullmakt fra det enkelte medlemmet til å vedta og iverksette kollektiv plassoppsigelse i forbindelse med tariffoppgjør. Fullmakten omfatter også andre former for arbeidsnedleggelse eller blokade, jf. § 22 i vedtektene.

Kriterier for å være medlem

Dine rettigheter som medlem i Utdanningsforbundet

Du har rett til:

 • å få bistand i saker som er knyttet til stilling og/eller lønns- og arbeidsvilkår
 • å delta i medlemsmøter og ellers være til stede på organisasjonens landsmøter og årsmøter
 • å motta medlemsblad og annen informasjon
 • å kjøpe eller benytte seg av organisasjonens forsikringer og andre medlemstilbud
 • å få del i andre rettigheter som fremgår av vedtektene og av retningslinjer fastsatt av sentralstyret

Les også vår personvernerklæring