Våre tidsskrifter

Tidsskrifter.

Utdanningsforbundet utgir medlemsbladet Utdanning og fagtidsskriftene Første steg, Bedre Skole, Spesialpedagogikk og Yrke. Som medlem får du tilbud om å få ett av fagtidsskriftene inkludert i medlemskapet. Alle magasinene er underlagt redaktørplakaten.

 

Utdanning

Distribueres i et opplag på nesten 163.911 på papir og som eblad. Magasinet har bred dekning innen samtlige skoleslag, fra barnehager til høyskoler og universitet. Utdanning inneholder faglig og politisk stoff med tilknytning til pedagogikk, barnehage og skole.

Bladets lesere er lærerstudenter, førskolelærere, allmennlærere, faglærere, adjunkter, lektorer og lærere på universiteter og høyskoler. Skole- og oppvekstadministrasjon på kommune-, fylkes- og nasjonalt nivå, kompetansesentre og en mengde private institusjoner er også bredt representert.

Utdanning er kåret til Norges beste fagblad (2004) og har to ganger fått Fagpresseprisen for beste journalistikk, graveprisen i 2013 og journalistprisen i 2016. Nettstedet til Utdanning, utdanningsnytt.no, har flere ganger blitt rangert som et av de beste nettstedene til norske fagblader. Bladet Utdanning har 209.000 lesere (TNS Gallup), mens utdanningsnytt.no i snitt har over 70.000 unike brukere per måned.

Utdanningsnytt.no

Bedre Skole

Bedre Skole er et faglig-pedagogisk tidsskrift for lærere, skoleledere og alle andre med interesse for skole. I magasinet publiseres forskning, fagartikler, reportasjer og bokomtaler. Utkommer fire ganger i året.

Bedre Skole

Første steg

Første steg er et faglig-politisk tidsskrift for barnehagelærere, styrere, studenter og andre med interesse for barnehage. I tidsskriftet kan du lese fagartikler, reportasjer, bokomtaler og debatter. Opplag på 28.842. Utkommer fire ganger i året. 

Første steg

Yrke

Yrke er Norges eneste fagblad om yrkesopplæring målrettet yrkesfaglærere, rådgivere, skoleledere, opplæringskontor og lærebedrifter. Yrke går tett på opplæringsarenaene og bringer fagartikler, intervjuer og reportasjer fra opplæring i skole, bedrift og øvrige opplæringsinstitusjoner. Utkommer fire ganger i året.

Yrke

Spesialpedagogikk

Spesialpedagogikk er det eneste norske tidsskriftet som formidler fagstoff fra det spesialpedagogiske fag- og forskningsområdet. Medlemmer kan abonnere for tilbudsprisen 150 kr/år (ikke-medlemmer 450 kr). Spesialpedagogikk har ifølge siste lesertallundersøkelse fra Kantar TNS 68 000 lesere. Utkommer seks ganger i året.

Spesialpedagogikk