Utdanningsforbundets videreutdanningsfond

Lærer snakker med elev i ungdomsskolen

Midlene i Videreutdanningsfondet skal nyttes til stipend til videreutdanning for medlemmer. Du kan få inntil kr 20.000,- til støtte for din videreutdanning.

Søknadsfrist er 1. mai 2020. Søknad er ikke åpnet da styret ikke har godkjent prioriterte områder.

Stipend kan tildeles medlemmer på grunnlag av følgende retningslinjer:

  1. Søker må ha vært medlem i Utdanningsforbundet i minst 3 år
  2. Videreutdanningen må tilsvare minst 60 studiepoeng (stp).
  3. Stipend kan utgjøre inntil 10 000 for 60 stp. og 20 000 for 120 stp.
  4. Videreutdanning må være påbegynt ved søknadsfristens utløp.
  5. For videreutdanning som er avsluttet mer enn 6 måneder før søknadsfristens utløp, kan det ikke søkes stipend.
  6. Tildelt stipend utbetales etter avsluttet og dokumentert gjennomført videreutdanning.
  7. Søkere som tidligere har mottatt stipend fra Utdanningsforbundet prioriteres ikke før etter fem år.
  8. For at søknad skal behandles, må den inneholde navn og nummer på studiet som gjennomføres, i tillegg til navn på studiested.

Stipend kan tildeles søkere innenfor følgende to områder for 2020:

De prioriterte områdene er foreløpig ikke vedtatt for 2020. Styret vil ta en vurdering av prioriterte områder etter nyttår.

  1.  
  2.  

Søknader som ligger utenfor de prioriterte områdene vil ikke bli tatt med i årets tildeling.

Praktisk informasjon

Søknad om stipend skal sendast inn på elektronisk søknadsskjema. Det er ikkje mogeleg å sende inn søknad på papir eller e-post.

Hugs at alle felta i søknaden må vere fylt ut for at søknaden skal bli godkjent og registrert.

Får du problem med søknaden eller har spørsmål om han, kan du ta kontakt med Utdanningsforbundet ved Per Sætre: E-post: per.satre@utdanningsforbundet.no