Utdanningsforbundets videreutdanningsfond

Lærer snakker med elev i ungdomsskolen

Midlene i Videreutdanningsfondet skal nyttes til stipend til videreutdanning for medlemmer. Du kan få inntil kr 20.000,- til støtte for din videreutdanning.

Stipend kan tildeles medlemmer på grunnlag av følgende retningslinjer:

  1. Søker må ha vært medlem i Utdanningsforbundet i minst 3 år
  2. Videreutdanningen må tilsvare minst 60 studiepoeng (stp).
  3. Stipend kan utgjøre inntil 10 000 for 60 stp. og 20 000 for 120 stp.
  4. Videreutdanning må være påbegynt ved søknadsfristens utløp.
  5. For videreutdanning som er avsluttet mer enn 6 måneder før søknadsfristens utløp, kan det ikke søkes stipend.
  6. Tildelt stipend utbetales etter avsluttet og dokumentert gjennomført videreutdanning.
  7. Søkere som tidligere har mottatt stipend fra Utdanningsforbundet prioriteres ikke før etter fem år.
  8. For at søknad skal behandles, må den inneholde navn og nummer på studiet som gjennomføres, i tillegg til navn på studiested.

Innefor hvilke områder kan søkere tildeles stipend?

Stipendstyret skal møtes i begynnelsen av 2021 for å bestemme innenfor hvilke prioriterte områder det skal tildeles stipend.

I 2020 var de prioriterte områdene

1.       Fremmedspråk (engelsk, tysk, fransk)

2.       Spesialpedagogikk

Søknader som ligger utenfor de prioriterte områdene blir ikke vurdert.

Praktisk informasjon

Søknad om stipend sendes inn på elektronisk søknadsskjema. Det er ikke mulig å sende inn søknad på papir eller e-post.

Husk at alle feltene i søknaden må være fylt ut for at søknaden skal bli godkjent og registrert.

Får du problemer med søknaden eller har spørsmål, ta kontakt med Utdanningsforbundet ved Vigdis Sandmo Eriksen:

E-post: vigdis.sandmo.eriksen@utdanningsforbundet.no

Skjemaet vil bli tilgjengelig når de prioriterte områdene for 2021 er bestemt (se over).

Søknadsfrist er 1. mai 2021. Søknader som kommer inn etter 1. mai blir ikke behandlet.