Jobber på universitet og høgskole

Studenter som samarbeider
Studenter på universitet eller høgskole har krav på kvalitet i forskningen og undervisningen. Foto: Ole Walter Jacobsen

Gjennom vårt profesjonsfelleskap er du med på å utvikle hele utdanningssystemet – fra barnehage til høyere utdanning og bidrar til at utdanning har en sentral rolle i samfunnet.

Utdanningsforbundet er den organisasjonen som har størst påvirkningskraft når politikerne skal ta avgjørelser som angår hele utdanningsfeltet.

Utdanningsforbundet jobber for å sikre konkurransedyktig lønnsnivå for å rekruttere og beholde de beste kvalifiserte underviserne.

Utdanning skal lønne seg.

Hvorfor bør du være medlem?

  • Våre tillitsvalgte fremmer dine interesser og jobber for å gi deg økt innflytelse over din egen arbeidshverdag.
  • Vi arbeider for at det må legge til rette for at alle høyskole- og universitets-lektorer kan kvalifiseres for førstestillinger.
  • For å sikre kvalitet i undervisningen mener vi at faglige ansatte skal ha rett og plikt til forsknings- og utviklingsarbeid.
  • Vi arbeider for et forutsigbart finansieringssystem for UH-sektoren. Det gjør vi for å sikre kvalitet i forskning og undervisning.
  • Vi mener at lærerutdannere skal ha høy profesjonskunnskap kombinert med høy forskningskompetanse.
  • Hos oss får du kurs og fagblader med interessant innhold for deg.

Størrelse er avgjørende

  • Utdanningsforbundet er landets største organisasjon for pedagoger i hele utdanningssektoren.
  • Utdanningsforbundet ser på utdanningssystemet som en helhet – fra barnehage til universitet. Derfor er det viktig å samle alle pedagogene i utdanningssystemet under en og samme organisasjon.  

Vi er den lærerorganisasjonen som har størst påvirkningskraft når politikerne skal ta avgjørelser som angår din profesjon og ditt arbeid. 

Utdanningsforbundets sterke posisjon gir styrke i forhandlinger både sentralt og lokalt.