Forsikringsdokumenter 2019

Du finner dine forsikringsdokumenter og faktura for 2019 på Min side. Vi oppfordrer deg til å gjøre deg kjent med dokumentene og å ta en gjennomgang av ditt forsikringsbehov. Endringer kan gjøres helt frem til 19. januar.

Publisert 02.01.2019

Bestillinger/endringer/oppsigelser:

Alle hennvendelser behandles fortløpende og registreres fra datoen de kom inn. Grunnet stor pågang i forbindelse med fornyelse av kollektive forsikringer for 2019 vil vi dessverre ha noe lengre svartid enn normalt.

Ønsker du å gjøre endringer eller si opp dine forsikringer for 2019, må dette gjøres innen 19.01.2019. Oppsigelser vil få stoppdato 31.12.2018.

Endringer gjør du på Min side eller ved å sende oss e-post på forsikring@udf.no

Har du problemer med innlogging på Min side finner du gode råd på denne lenken 

Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god jul!

Nyheter og endringer for 2019

Ved bestilling av Utdanningsforbundets bilforsikring får du nå 75 % bonus.
Barneforsikringens uførekapital dobles til 1 million kroner og døgnåpen helsetelefon er nå inkludert. Forsikringen har også fått økte summer på dagpenger og ombygging av bolig, og som følge av dette er det foretatt en liten prisjustering i 2019.
Reiseforsikringen har blitt forbedret med at dekning av egenandel på leiebil har blitt ubegrenset, og krav om fire timers forsinkelse på bagasje er fjernet.
I vår innboforsikring utvides dekning for ID-tyveri, og inkluderer nå hjelp til å begrense skade og forebygge økonomisk svindel.
Med vår uføreforsikring får du nå 1 % av forsikringssummen utbetalt månedlig fram til du blir varig ufør. Forbedring av vilkårene, økning av Folketrygdens grunnbeløp (G) og skadeutvikling vil derfor medføre en prisøkning for 2019.
Prisene på livsforsikringen settes ned i 2019.

Endringer og oppsigelse

Ønsker du å gjøre endringer på din forsikringsavtale kan dette gjøres enkelt på Min side. Her kan du bestille, si opp eller øke/redusere din forsikringsdekning. Betalingskrav/faktura for 2019 er allerede produsert og vil komme til deg i løpet av desember. Hvordan du skal forholde deg til dette kravet er avhengig av hvilken endring du gjør, se detaljert forklaring under.

Bestilling av ny forsikring:

 • Hvordan: Beregn pris på aktuell forsikring og klikk «Bestill».
 • Betaling: Betal opprinnelig krav/faktura. Du vil få tilsendt et tilleggskrav på den nye forsikringen.

Oppsigelse av forsikring:

 • Hvordan: Klikk «Si opp» på den aktuelle forsikringen.
 • Betaling: Trekk fra beløpet for den forsikringen du har sagt opp og betal øvrige forsikringer på opprinnelig krav/faktura.

Redusere dekning på livs-/uføreforsikring:

 • Hvordan: Klikk på «Reduser dekning» på den aktuelle forsikringen, velg ny dekning i kalkulatoren, og klikk «Send». I praksis vil da den opprinnelige forsikringen stoppes 31.12.18, og ny legges inn 01.01.19.
 • Betaling: Trekk fra hele summen på den opprinnelige forsikringen og betal øvrige forsikringer på opprinnelig krav/faktura. Du vil få tilsendt eget krav på den nye forsikringen. 

Øke dekning på livs-/uføreforsikring:

 • Hvordan: Klikk på «Utvid dekning hos Tryg». Du vil da videresendes til Trygs hjemmesider for utfylling av helseerklæring. Fyll ut denne, og signer med BankID.
 • Betaling: Betal opprinnelig krav/faktura. Når søknaden er ferdig behandlet i Tryg, vil du få tilsendt et tilleggskrav på prisforskjellen mellom opprinnelig og ny forsikringsdekning.

Redusere reiseforsikring fra familie til én person:

 • Hvordan: Klikk «Si opp» på reiseforsikring for familie. Da vil denne stoppes 31.12.18. Bestill deretter reiseforsikring for én person på Min side, legg inn 01.01.19 som startdato.
 • Betaling: Trekk fra hele summen på den opprinnelige forsikringen og betal øvrige forsikringer på opprinnelig krav/faktura. Du vil få tilsendt eget krav på den nye forsikringen. 

Utvide reiseforsikring fra én person til familie:

 • Hvordan: Bestill reiseforsikring for familie på Min side fra ønsket dato. Da vil reiseforsikring for én person automatisk stoppes samme dag.
 • Betaling: Betal opprinnelig krav/faktura. Du vil få tilsendt et tilleggskrav på prisforskjellen mellom familie og én person.

Frist for endring/oppsigelse

Utdanningsforbundets forsikringer kan som hovedregel kun sies opp eller reduseres ved hovedforfall 31.12. Men det er likevel mulig å foreta endring/oppsigelse helt fram til 19. januar. Forsikringene vil da få stoppdato 31.12.2018. Våre forsikringer er kollektive og omfattes ikke av regelen om en måneds oppsigelse eller fri flytterett mellom forsikringsselskapene. I henhold til forsikringsavtaleloven er vi pliktig til å holde deg forsikret i etterkant av hovedforfall og vi må alltid ha beskjed om du ønsker å si opp en forsikring. Du kan si opp forsikringen på Min side eller ved å sende en mail til forsikring@udf.no

Betalingsinformasjon

Min side finner du alltid din siste tilsendte faktura, uavhengig om du får tilsendt faktura per post, eFaktura eller Avtalegiro. Har du Avtalegiro eller eFaktura vil kravet være synlig i nettbanken fra 12. desember.

Avtalegiro
Det er viktig dersom du har AvtaleGiro å påse at det er dekning på kontoen på trekkdatoen. Sjekk også at der er satt et høyt nok maksbeløp på avtalen i din nettbank, for å ta høyde for eventuelle prisendringer. Er ikke maksbeløpet høyt nok vil betalingen stoppe opp, og du vil motta purring i posten. Priser finner du på Min side

eFaktura
Vi oppfordrer deg til å benytte eFaktura på dine forsikringer. Dette er en enkel og oversiktlig måte å få regningene tilsendt på. Med eFaktura får du regningen rett i nettbanken, ferdig utfylt med KID og beløp. Du må alltid godkjenne betaling av eFakturaen før den trekkes fra banken.
Du oppretter eFaktura i nettbanken selv når du betaler tilsendt faktura. De fleste banker spør om du vil opprette eFaktura etter betalingsbekreftelsen. eFaktura-referansen er ditt medlemsnummer, åtte siffer. Dersom medlemsnummeret ditt ikke har åtte siffer, legger du inn nuller i forkant av nummeret. Eksempel: 00012345.

Dersom du har mistet en faktura finner du denne på Min side under Mine fakturaer.

Utdanningsforbundets kontonummer er: 1644 19 69930.

Reisebevis og reisekort

Du finner ditt reisekort ved å laste ned Utdanningsforbundets medlemsapp UDF Medlem.
Les mer og last ned appen.
Dersom du tidligere har mottatt reisekort uten utløpsdato er disse fortsatt gjeldende.
Reisebevis finner du også på Min side

Melde skade

Ønsker du å melde en skade, skal skademelding sendes direkte til Tryg Forsikring.
Skade kan også meldes på tlf: 55 17 19 26
Er du på reise kan Tryg Alarm kontaktes på tlf: 55 17 10 01