Betalingspåminnelse

Vi sender ut betalingspåminnelse på SMS i disse dager. Her finner du all informasjon om betaling av dine forsikringer i Utdanningsforbundet. For å unngå purregebyr må innbetaling skje innen 7. februar.

Ønsker du å gjøre endringer på din forsikringsavtale kan dette gjøres enkelt på Min side. Her kan du bestille, si opp eller øke/redusere din forsikringsdekning.

Bestilling av ny forsikring:

  • Hvordan: Beregn pris på aktuell forsikring og klikk «Bestill».
  • Betaling: Betal opprinnelig krav/faktura. Du vil få tilsendt et tilleggskrav på den nye forsikringen.

Oppsigelse av forsikring:

  • Når: Hovedforfall på våre kollektive forsikringer er 31.12. Ønsker du å si opp dine forsikringer vil oppsigelsen bli 31.12.2019.
  • Hvordan: Klikk «Si opp» på den aktuelle forsikringen.
  • Betaling: Trekk fra beløpet for den forsikringen du har sagt opp og betal øvrige forsikringer på opprinnelig krav/faktura.

Frist for endring/oppsigelse
Utdanningsforbundets forsikringer kan som hovedregel kun sies opp eller reduseres ved hovedforfall 31.12.  Forsikringene vil da få stoppdato 31.12.2019. Våre forsikringer er kollektive og omfattes ikke av regelen om en måneds oppsigelse eller fri flytterett mellom forsikringsselskapene. I henhold til forsikringsavtaleloven er vi pliktig til å holde deg forsikret i etterkant av hovedforfall og vi må alltid ha beskjed om du ønsker å si opp en forsikring. Du kan si opp forsikringen på Min side eller ved å sende en mail til forsikring@udf.no