Akutt hjelp i ferien

Trenger du hjelp på ferie i forbindelse med et akutt skadetilfelle kan du ringe Tryg Alarm. Alarmsentralen er åpen 24 timer i døgnet, med leger og helsepersonell som kan hjelpe deg.

Publisert 18.06.2020

Kontakt Tryg Alarm dersom:

Har du vår reieforsikring og det har oppstått sykdom eller ulykke som krever sykehusinnleggelse eller hjemtransport.Tryg Alarm har åpent hele døgnet.

Telefon: +47 55 17 10 01 
E-post: trygalarm@tryg.no

Skal du oppholde deg i et EØS-land, anbefaler vi at du tar med deg Europeiske helsetrygdkort. 

Få hjelp av spesialutdannede eksperter

Hvis du blir syk på reise vil en av vaktlegene koordinere kontakten mellom behandlende lege, sykehus og deg. Det er den samme legen som vil følge saken, helt til du er frisk og hjemme igen.

Hjemtransport

I samarbeid med behandlende lege/sykehus vurderer vaktlegen om sykdommen er av en slik karakter at hjemtransport er nødvendig og forsvarlig. I en slik vurdering vil medisinske forhold bli prioritert.