Ulykkesforsikring 70-75 år

Hvem gjelder forsikringen for?

Merk: Ulykkesforsikring 70-75 fases ut av vår forsikringsportefølje. I stedet, har vi laget en egen forsikringspakke for deg som er over 70 år. Les mer om vår 70+ forsikring her.

Forsikringen dekker medlemmet og ektefelle/samboer til utgangen av året man fyller 75 år, samt barn inntil fylte 21 år. 

Hva dekker forsikringen?

  • Varig skade på person (medisinsk invaliditet)
  • Utgifter til medisinsk behandling
  • Erstatning ved barns død

Fra 70-75 år endres dekningen, og forsikringssummen er 10 G for enslig medlem. For familie er forsikringssummen 5 G per forsikret, dette gjelder også for medlemmet.

Grunnbeløpet justeres hvert år den 1. mai. G per dags dato er kr 99 858.

Hvor og når gjelder forsikringen?

Forsikringen gjelder i hele Norden og under utenlandsopphold som varer inntil 12 måneder. Hele døgnet, både under arbeid og fritid.

Bestill forsikringen

Ulykkesforsikring 70-75 er stengt for nytegning fra 31.05.2018

Spørsmål og svar:

Kan jeg dele opp betalingen min?

Får du faktura per post kan du kun ha 1, 2 eller 4 betalingsterminer. Har du en elektronisk betalingsløsning som eFaktura-avtale eller avtalegiro-avtale kan du velge opptil 12 terminer. 

Dersom du ønsker å motta betalingskravene for dine forsikringer elektronisk må du selv opprette en AvtaleGiro eller eFaktura-avtale i din nettbank.

For å opprette en avtale om eFaktura kan du søke opp «Utdanningsforbundet» som tilbyder og bruke medlemsnummeret ditt som eFaktura-referanse. Har ditt medlemsnummer færre enn åtte siffer legger du inn nuller i forkant, f.eks. 00012345.

En AvtaleGiro må opprettes i nettbanken ved betalingen av din forsikringsfaktura. 

Hvis du ønsker å endre antall terminer, ta kontakt på epost forsikring@udf.no 
eller på telefon 24 14 20 00.

Hvordan si opp en forsikring?

Våre forsikringer har hovedforfall 31.12 hvert år og kan derfor kun sies opp pr. denne dato. Kollektive avtaler er ikke omfattet av regelen om fri flytterett mellom forsikringsselskaper. Se Forsikringsavtaleloven § 3,6 og § 12.3, samt generelle forsikringsvilkår.

Våre forsikringer kan sies opp på Min side 
eller på e-post til forsikring@utdanningsforbundet.no innen 31.12. 

Sier Utdanningsforbundet opp forsikringen jeg har et annet sted?

Utdanningsforbundet sender ikke oppsigelser til andre forbund eller forsikringsselskap når du bestiller forsikring hos oss. Du må derfor selv sørge for å si opp eksisterende forsikringer i andre forbund eller forsikringsselskap. 

Fikk du svar på det du lurte på?

Hvis du ikke fikk svar på det du lette etter, hører vi gjerne fra deg.
Kontakt oss på:
Telefon 24 14 20 00
E-post forsikring@utdanningsforbundet.no